Logo de la Universitat de València Logo Màster Universitari en Economia Logo del portal

Economia del Transport

Resum

L’objectiu principal de l’assignatura d’Economia del Transport és l’estudi d’aquest sector des d’un punt de vista econòmic. Amb aquest objectiu en ment, s’analitzen diferents instruments, basats en anàlisi teòrica, així com altres tipus de tècniques empíriques i/o aplicades. Concretament, s’estudiaran els temes més habituals de l’economia del transport: producció i costos en el transport, anàlisi de la demanda, fixació de preus i externalitats, decisions de inversió en infraestructures i regulació econòmica dels mercats de transport. L’economia del transport és un camp relativament recent en l’anàlisi econòmica que, en els darrers anys, ha experimentat un desenvolupament destacable. Encara que durant els primers anys l’economia del transport s’ocupava de matèries principalment empíriques o aplicades, els treballs que estudien el transport des d’una perspectiva teòrica també han augmentat de forma significativa.