Logo de la Universitat de València Logo Màster Universitari en Estudis Hispànics Avançats: Aplicacions i Investigació Logo del portal

Crèdits del títol: 60

Crèdits obligatoris: 0

Crèdits optatius: 48

Treball fi de màster: 12

Codi titulació: 2080

Cursos: 1

Tipus d'ensenyament: Presencial

Branca de coneixement: Arts i humanitats

Web específica del màster: www.uv.es/master-estudios-hispanicos

Places ofertes de nou ingrés: 50

Nombre mínim de crèdits de matrícula per estudiant: 36

Preu del crèdit
[curs 2022-2023]:
35,34 €

Centre de gestió: Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació

Llengües utilitzades al llarg del procés formatiu: Castellà

Universitats participants: Universitat de València

Comissió de Coordinació Acadèmica Javier Lluch Prats (Director)
Teresa Ferrer Valls
Virginia González García
Francisco José López Alfonso
Mercedes Quilis Merín
Pilar Almor Mesherakowa (PAS)

Interès acadèmic, científic o professional: El màster en Estudis Hispànics Avançats: Aplicacions i Investigació té com a finalitat preparar professionals i investigadors de totes les activitats relacionades amb la llengua i la literatura espanyoles i amb les arts escèniques del seu àmbit que, dins de diferents perfils (coneixements acadèmics avançats, formació per a la recerca i aplicacions específiques en el camp laboral), garantisquen una formació hispanística d'alt nivell.

Programa de doctorat vinculat amb aquest màster: Estudis Hispànics Avançats

Informació preinscripció postgrau@uv.es

Informació acadèmica: Javier.Lluch-Prats@uv.es