Logo de la Universitat de València Logo Màster Universitari en Fisiologia Logo del portal

Descarrega Document

MÒDULS MATERIAS ASSIGNATURES (Codis) CRÈDITS

OBLIGATORI

(30 ECTS)

Metodologia per a la recerca en fisiologia Mètodes de treball de laboratori en fisiologia (43095) 6
Mètodes de tractament de dades en fisiologia (43080) 6
Anàlisi digital de senyals i imatges en fisiologia (43081) 3
Fisiologia cardiovascular Regulació de la circulació. Paper de l'endoteli (43082) 4
Tècniques especials d´investigació cardiovascular (43083) 3
Estrès oxidatiu i les seues aplicacions en Biomedicina Fisiologia i fisiopatologia dels radicals lliures i antioxidants (43084) 4
Fisiopatologia de les malalties rares (43085) 4

OPTATIU

(15 ECTS)

Matèria optativa Fisiologia de l'exercici físic (43091) 4
Diferències cardiovasculars i metabòliques entre homes i dones (43087) 4
Fisiologia de l'envelliment (43092) 4
Fisiopatologia de les malalties digestives (43093) 3

TREBALL FI DE MÀSTER

(15 ECTS)

Treball Fi de Màster Treball fi de màster (43094) 15
TOTAL     60

 

 

En el MÒDUL OBLIGATORI es desenvolupen classes teòriques i pràctiques amb la finalitat de, d'una banda, aconseguir l'aprenentatge i maneig de la metodologia i les tècniques específiques de recerca en fisiologia, relatives tant a la instrumentació en el laboratori com al maneig de dades experimentals i noves tecnologies digitals de tractament d'imatges i, d'altra banda, obtenir els coneixements teòrics i les bases experimentals dels aspectes més innovadors i aplicats de la fisiologia cardiovascular i de l'estrès oxidatiu i les malalties rares, que conformen un ventall de possibilitats que permet capacitar als/les estudiants per a realitzar la seua labor investigadora en aquests i altres camps de la fisiologia.

En el MÒDUL OPTATIU, donada l'amplitud de camps específics dins de la fisiologia, es complementa perfectament la formació del/de l'estudiant en la recerca en fisiologia amb quatre assignatures sobre temes tots ells rellevants en la recerca actual. Tres de les quatre assignatures s'intercanvien cada dos cursos acadèmics hagut de, d'una banda al fet que totes elles tenen un gran interès científic i, per un altre, a la dificultat de comptar amb la col·laboració tots els anys dels especialistes en aquests camps. En qualsevol cas, independentment de les assignatures cursades en aquest mòdul per el/l'estudiant, aquest/a complementa la base i formació adquirida en recerca en fisiologia en el mòdul obligatori com per a poder desenvolupar una labor en qualsevol dels seus camps de recerca.

En el TREBALL FI DE MÀSTER el/l'estudiant realitza un treball de recerca consistent en un estudi experimental original sobre un dels temes de Fisiologia inclosos en les línies de les Unitats de Recerca del Departament de Fisiologia, redacta la memòria del treball amb tots els apartats d'un treball científic, introducció, objectius, material i mètode, resultats, discussió, conclusions i bibliografia i ho exposa i defensa públicament davant un Tribunal. Està orientat al fet que el/l'estudiant demostre l'adquisició de les competències associades al títol i desenvolupe tots els aspectes relacionats amb l'activitat investigadora en algun dels camps de la Fisiologia.

 

COMPLEMENT FORMATIU: El perfil més adequat per a obtenir el màxim aprofitament dels estudis a realitzar és el d'estudiant la formació científic del qual-sanitària els permeta adquirir els coneiximents que s'imparteixen en el màster sobre fisiologia, tant humana com de l'exercici físic. Per açò, les vies d'accés recomanades corresponen als estudiants que procedisquen de Graus i Llicenciatures com a Medicina, Farmàcia, Biologia, Bioquímica, Física, Biotecnologia, Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport, Nutrició i Dietètica, Infermeria, Fisioteràpia, Podologia o Veterinària, així com d'altres Graus afins i Llicenciatures equivalents.

Per a l'ingrés al Màster, la Comissió de Coordinació Acadèmica indicarà a l'estudiant la necessitat o no de cursar l'assignatura d'anivellació del Complement formatiu. La Comissió estudiarà cada cas, però com a norma general, hauran de cursar el Complement tots els/les estudiants excepte els procedents de les titulacions de Medicina, Farmàcia, Nutrició Humana i Dietètica, Biologia, Biotecnologia i Bioquímica i Ciències Ambientals.

 

MATRÍCULA A TEMPS COMPLET I A TEMPS PARCIAL: Els 60 crèdits ECTS del màster permeten la seua realització completa en un curs acadèmic.

MATRÍCULA A TEMPS COMPLET: Els estudiants a temps complet s'han de matricular d'un mínim de 36 crèdits i d'un màxim de la totalitat dels 60 crèdits del màster.

MATRÍCULA A TEMPS PARCIAL: Els estudiants poden sol·licitar, per causes justificades (activitat laboral regular i acreditada, pràctica esportiva d'alt nivell, necessitats educatives especials, responsabilitats familiars o representació estudiantil), la realització del màster a temps parcial. Han de matricular-se d'un mínim de 24 crèdits i un màxim de 35. S'aconsella en aquests casos matricular-se el primer any del mòdul obligatori (30 crèdits) i deixar l'optatiu (15 crèdits) i el TFM (15 crèdits) per al segon any.

 

Aquesta pàgina web utilitza cookies pròpies i de tercers amb fins tècnics , d'anàlisi del trànsit per facilitar la inserció de continguts en xarxes socials a petició de l'usuari . Si continua navegant , considerem que accepta el seu ús . Per a més informació consulte la nostrapolítica cookies