Logo de la Universitat de València Logo Màster Universitari en Gestió de Negocis Internacionals (iMBA) Logo del portal

 • CE1: Identificar les estratègies per les quals les empreses puguen facilitar la interacció i la comunicació entre la direcció, el personal de contacte i els clients.
 • CE2: Conéixer els enfocaments teòrics i estratègics de la Direcció de Recursos Humans en un context internacional.
 • CE3: Ser capaç d'aplicar les pràctiques relacionades amb la Direcció internacional de Recursos Humans en contextos complexos i multiculturals.
 • CE4: Conéixer i avaluar les estratègies de màrqueting per a la gestió de negocis internacionals.
 • CE5: Formular decisions estratègiques i operatives de màrqueting en un context internacional.
 • CE6: Comprendre el procés de creació de valor en negocis internacionals interpretant la informació financera i gestionant el risc.
 • CE7: Analitzar els principals conceptes, estructures i tècniques de Direcció Estratègica en context internacional.
 • CE8: Aplicar i avaluar la implantació de ferramentes de Direcció Estratègica en un context de negocis internacionals.
 • CE9: Conéixer els enfocaments teòrics i ferramentes necessàries per a la planificació i presa de decisions en negocis internacionals.
 • CE10: Desenvolupar un pla de negoci internacional.
 • CE11: Identificar els aspectes i implicacions per a la direcció de l'empresa de les estratègies i ferramentes de la comunicació de màrqueting.
 • CE12: Planificar i dur a terme una campanya de comunicació integrada de màrqueting que permeta assolir els objectius de màrqueting i/o generals de l'empresa.
 • CE13: Traduir en objectius operatius d'investigació un problema d'investigació de màrqueting.
 • CE14: Dur a terme una investigació de màrqueting de suport a la presa de decisions de màrqueting.
 • CE15: Dissenyar i avaluar l'estructura i el funcionament d'un canal de comercialització.
 • CE16: Identificar les prioritats de la gestió de la cadena de subministraments i planificar les estratègies logístiques necessàries per a una empresa global.
 • CE17: Conéixer els aspectes i implicacions de la lògica de servici en la gestió de màrqueting de les organitzacions.
 • CE18: Desenvolupar un projecte de fi de màster sobre un tema d'investigació, tenint en compte la necessitat de síntesi, plantejament d'objectius, procés metodològic i aplicació en un context internacional."
 • CE19: Identificar les fonts de dades digitals i no digitals per a la seva anàlisi.
 • CE20: Desenvolupar la capacitat d'elecció de variables d'interès, anàlisi de dades i propostes per a la presa de decisions mitjançant tècniques de mineria de dades.