Universitat de valènciaUJIMàster Universitari en Gestió de la Qualitat Logo del portal

Criteris de valoració dels mèrits:
Qualificació mitjana en la titulació que dóna accés al doctorat: fins a 5 punts.
Recerca acreditada: fins a 4 punts.
Experiència professional i docent acreditada: fins a 3 punts.
Beques per a la realització del doctorat: fins a 3 punts.
Formació de partida (adaptació de continguts del títol amb què s'ingressa a les matèries del doctorat): fins a 2 punts.
Entrevista personal o carta motivació (se’n valorarà específicament la motivació, els objectius i el desenvolupament professional que es pretén aconseguir amb el doctorat): fins a 2 punts.
Idiomes acreditats: fins a 1 punt.
Nota: el candidat ha d'obtenir una puntuació mínima de 12 punts per ser admès.
Estudiants a temps parcial: Els requisits d'accés són els mateixos, però s'exigeix una carta de justificació de les raons que s'aporten per sol•licitar aquest tipus de dedicació. La comissió acadèmica ha de ser considerades les raons suficients (per ex., ser treballador en actiu en l'àmbit acadèmic o professional).