uvujimaster Logo del portal

Convocatòria avançada

  • Inscripció fins al 16 de novembre de 2020
  • Entrega de treballs fins al 30 de novembre de 2020
  • Lectura: 11 de desembre de 2020

1ª Convocatòria

  • Inscripció fins al 14 de juny del 2021.
  • Entrega de treballs fins al 8 de juliol del 2021.
  • Lectura del 19 al 23 de juliol del 2021.

2ª Convocatòria

  • Inscripció fins al 17 de juliol de 2021.
  • Entrega de treballs fins al 9 de setembre de 2021.
  • Lectura del 20 al 24 de setembre de 2021.

Contratcte de tutorización

El contracte de tutorización del TFM haurà d'omplir-se segons el formulari disponible a l'Aula Virtual i entregar-se a la persona coordinadora del TFM fins al 15 de desembre de 2020.

Model d'imprés de Contracte de Tutorización

Inscripció

El treball haurà d'inscriure's prèviament a l'inici de la convocatòria en què vaja a presentar-se indicant el títol del treball, nom, cognoms i firma de la persona que ho dirigix i el vistiplau amb la firma del director del Màster.

Model d'imprés d'inscripció de Treball Fi de Màster

Tribunals

 

Dipòsit del Treball Fi de Màster

Directrius, normes de presentació i criteris d'avaluació del Treball Fi de Màster. Curs 2020-2021

 

El procediment de dipòsit del Treball Fi de Màster serà en Seu Electrònica - Plataforma ENTREU, amb perfil d'estudiant, es triarà l'opció "Treball Fi de Màster 2020-2021". Per a accedir haurà d'identificar-se amb l'usuari i la contrasenya de la Universitat de València (la que s'utilitza per a l'accés al correu electrònic). S'haurà d'ajuntar el següent document:  Document Dipòsit Treball Fi de Màster

http://entreu.uv.es

Per a poder ser defés el Treball Fi de Màster, haurà de depositar-se abans de la data límit establida per a la convocatòria avançada (30 de novembre de 2020), per a la primera convocatòria (8 de juliol de 2021) o per a la segona convocatòria (9 setembre de 2021) en la secretaria del Departament tres exemplars impresos del mateix, un per a cada un dels membres del tribunal.

Defensa Treball Fi de Màster 2020-2021