Logo de la Universitat de València Logo Màster Universitari en Intervenció Psicològica en Àmbits Socials Logo del portal

3133  Investigación en Psicología

L1. Psicobiologia de l'estrés i de la cognició

Coordinadors

 • Dra. Dña. María Engracia Gadea Doménech
 • Dra. Dña. Manuela Martinez Ortíz

Membres

 • Dra. Dña. Alicia Salvador Fernández
 • Dr. D. Raúl  Espert Tortajada
 • Dra. Dña. Esperanza González Bono
 • Dr. D. Santiago Monleón Verdú
 • Dr. D. Luis Moya Albiol
 • Dra. Dña. Rosa Redolat Iborra
 • Dr. D. Angel Romero Martinez
 • Dr. D. Miguel Ángel Serrano Rosa
 • Dr. D. Ferrán Suay Lerma
 • Dra. Dña. Concepción Vinader Caerols
 • Dra. Dña. Patricia Mesa Gresa

L2. Psicobiologia de les Drogodependències

Coordinadors

 • Dr. D. José Miñarro López
 • Dra. Dña. Marta Rodríguez Arias
 • Dra. Dña. María Asunción Aguilar Calpe

Membres

 • Dra. Dña. Carmen Carrasco Pozo
 • Dra. Dña. Carmen Manzanedo Pérez
 • Dra. Dña. Mª Carmen Arenas Fenollar
 • Dr. D. Antonio Vidal Infer
 • Dra. Dña. Marta Pardo Andrés
 • Dra. Dña. Sandra Montagud Romero

L3. Metodologia Aplicada a la investigació en processos cognitius, riscos laborals i factors humans

Coordinadors

 • Dr. D. Salvador Algarabel González
 • Dr. D. José Luis Meliá Navarro

Membres

 • Dr. D. Francisco Alonso Pla
 • Dra. Dña. Laura Galiana Llinares
 • Dr. D. José Fernando García Pérez
 • Dr. D. Manuel Martí Vilar
 • Dr. D. Juan Carlos Meléndez Moral
 • Dr. D. Alfonso Pitarque Gracia
 • Dra. Dña. María Florencia Rodrigo Giménez
 • Dr. D. Jaime Sanmartín Arce
 • Dr. D. Francisco Tortosa Gil
 • Dr. D. Pedro Valero Mora
 • Dr. D. Mauricio Chisvert Perales

L4. Necessitats especifiques de suport educatiu

Coordinadors

 • Dra. Dña. Ana Miranda Casas
 • Dr. D. Rafael García Ros
 • Dra. Dña. María Dolores Gil Lario

Membres

 • Dra. Dña. Adelina Gimeno Collado
 • Dra. Dña. Carmen Berenguer Forner
 • Dra. Dña. María José Cantero López
 • Dr. D. Francisco Gonzalez Sala
 • Dra. Dña. Beatriz Lucas Molina
 • Dra. Dña. Rafaela Marco Taverner
 • Dr. D. Francisco Pérez González
 • Dra. Dña. María Rosello Miranda
 • Dr. D. Manuel Soriano Ferrer
 • Dra. Dña. Paz Viguer Seguí
 • Dra. Dña. Amparo Ygual Férnandez

L5a. Psicologia Clínica i de la Salut (adults context comunitari)

Coordinadors

 • Dra. Dña. Amparo Belloch Fuster
 • Dra. Dña. Rosa María Baños Rivera
 • Dra. Dña. Concepción Perpiñá Tordera

Membres

 • Dra. Dña. Pilar Barreto Martín
 • Dra. Dña. Diana Castilla López
 • Dr. D. Ausias Cebolla i Marti
 • Dr. D. Mariano Chóliz Montañes
 • Dra. Dña. Estrella Durá Ferrandis
 • Dra. Dña. Antonia Pérez Marín 
 • Dra. Dña. Veronica Guillen Botella
 • Dr. D. José Heliodoro Marco
 • Dra. Dña. Esperanza Navarro Pardo
 • Dra. Dña. María Roncero Sanchis
 • Dra. Dña. Gemma Garcia Soriano
 • Dra. Dña. Mª Fernanda López Ramón
 • Dra. Dña Adriana Mira Pastor
 • Dra. Dña. Marta Miragall Montilla
 • Dr. Jesús Castro Calvo
 • Dra. Beatriz Gil Juliá
 • Dra. Dña Ernestina Etchemendy Kasten
 • Dra. Dña. Sandra Pérez Illana

L5b. Psicologia clínica i salut (context familiar, població infantil i adolescent)

Coordinadors

 • Dra. Dña. Remedios González Barrón
 • Dra. Dña. María Vicenta Mestre Escrivá

Membres

 • Dra. Dña. Ana D’Ocón Giménez
 • Dra. Dña. Laura Dolz Serra
 • Dra. Dña. M. Begoña Espejo Tort
 • Dra. Dña. María Dolores Frías Navarro
 • Dra. Dña. Yolanda Andreu Vaillo
 • Dra. Dña. Mª Ángeles Cerezo Giménez
 • Dra. Dña. Teresa Cervera Crespo
 • Dra. Dña. María Teresa Cortes
 • Dra. Dña. Mª José Galdón Garrido
 • Dra. Dña. Anna Llorca Mestre
 • Dra. Dña. Elisabeth Malonda Vidal
 • Dr. D. Luis Montoro Gonzalez
 • Dra. Dña. Inmaculada Montoya Castilla
 • Dra. Dña. Gemma Pastor Cerezuela
 • Dra. Dña. Maria A. Perez Marin
 • Dra. Dña. Gemma Pons Salvador
 • Dr. D. Vicent Rosell Clari
 • Dra. Dña. Paula Samper García
 • Dra. Dña. Pilar Tejero Gimeno
 • Dra. Dña. Ana M. Tur Porcar
 • Dr. D. Enrique Carbonell Vayá
 • Dra. Usue de la Barrera Marzal
 • Dra. Selene Valero Moreno
 • Dra.Laura Lacomba Trejo

L6. Representacions socials i intervenció psicosocial i organitzacional

Coordinadors

 • Dr. D. Juan Antonio Pérez Pérez
 • Dr. D. Enrique Gracia Fuster
 • Dr. D. Pedro Gil Monte

Membres

 • Dra. Dña. Sofía Buelga Vázquez
 • Dr. D. Enrique Cantón Chirivella
 • Dra. Dña. Isabel María Castillo Fernández
 • Dra. Dña. María Jesús Cava Caballero
 • Dra. Dña. Marisol Lila Murillo
 • Dra. Dña. Lucia Llinares Insa
 • Dr. D. David Moreno Ruiz
 • Dr. D. Vicente Javier Prado Gasco
 • Dra. Dña. Isabel Balaguer Sola
 • Dr. D. Tomás Bonavía Martín
 • Dra. Dña. María Jesús Bravo Sánchez
 • Dra. Pilar González Navarro