Logo de la Universitat de València Logo Màster Universitari en Intervenció Psicològica en Àmbits Socials Logo del portal

1er Semestre - Formació Bàsica Avançada (30 ECTS)

Mòdul I: Fundaments teòrics i metodològics de la Intervenció Psicològica en àmbits socials (10 ECTS)

Codi Nom Crèdits Guia docent, horaris, exàmens, ...
43315 Bases teòriques i axiològiques de la intervenció psicosocial 2 Veure fitxa
43316 Metodologies, mètodes i tècniques aplicades a la intervenció psicosocial 1,5 Veure fitxa
43317 Mètodes avançats d'investigació, disseny i anàlisi 2,5 Veure fitxa
43318 Disseny, planificació, implementació i avaluació de programes d'intervenció psicosocial 4 Veure fitxa

Mòdul II: Estratègies, tècniques i recursos aplicats a la Intervenció Psicològica en àmbits socials (10 ECTS)

Codi Nom Crèdits Guia docent, horaris, exàmens, ...
43319 Creació, desenvolupament i potenciació de competències, estratègies i recursos psicològics i socials aplicats a la intervenció psicosocial 4,5 Veure fitxa
43320 Tècniques d'Intervenció psicològiques en l'àmbit social i comunitari 5,5 Veure fitxa

Mòdul III: Promoció Psicològica del Benestar psicològic, social i comunitari (10 ECTS)

Codi Nom Crèdits Guia docent, horaris, exàmens, ...
43321 Promoció de la salut i benestar psicològic i social 3 Veure fitxa
43322 Promoció del sentit psicològic de comunitat i potenciació comunitària l'àmbit de la intervenció psicològica 2,5 Veure fitxa
43323 Gestió de les Causes Socials: Màrqueting Social 2,5 Veure fitxa
43324 Formació complementària: - Intervenció Psicològica - El rol del psicòleg en el Serveis Socials 2 Veure fitxa

2n Semestre - Formació Especialitzada Avançada (30 ECTS)

Mòdul IV: Avaluació i Intervenció Psicològica en Família i Infància (15 ECTS)

Codi Nom Crèdits Guia docent, horaris, exàmens, ...
43325 Intervenció en l'àmbit familiar en situacions de conflicte i / o maltractament infantil 3 Veure fitxa
43326 Valoració i intervenció psicològica en acolliment familiar i residencial: Valoració de la família biològica 3 Veure fitxa
43327 Valoració i intervenció psicològica en adopcions 3 Veure fitxa
43328 Intervenció en menors infractors 3 Veure fitxa
43329 Informes psicològic-jurídics: implicacions de les intervencions psicològiques en l'àmbit jurídic 2 Veure fitxa
43330 Taller sobre el maltractament en l'àmbit familiar 1 Veure fitxa

Mòdul V: Avaluació i Intervenció Psicològica en Joventut (15 ECTS)

Codi Nom Crèdits Guia docent, horaris, exàmens, ...
43331 Prevenció selectiva i indicada en drogodependències 3 Veure fitxa
43332 Prevenció de la violència juvenil dins i fora de l'àmbit escolar 3,5 Veure fitxa
43333 Prevenció de pràctiques de sexualitat insegures i de trastorns relacionats amb la imatge corporal 3 Veure fitxa
43334 Promoció de la salut i el benestar dels joves a través de l'activitat física i l'esport 3,5 Veure fitxa
43335 Formació Complementària Especialitzada 2 Veure fitxa