Logo de la Universitat de València Logo Màster Universitari en Investigació en Llengües i Literatures Logo del portal

1r curs

Crèdits totals: 60 | Obligatori: 40, Optatiu: 20.
Codi Nom Crèdits Caràcter Guia docent, horaris, exàmens
44409 Tècniques i metodologies en investigació: El context 10 Obligatori Veure fitxa
44408 Tècniques i metodologies en investigació: El text 10 Obligatori Veure fitxa
44407 TIC aplicades a la investigació en llengües i literatures 5 Obligatori Veure fitxa
44416 Treball fi de màster 15 Obligatori Veure fitxa
Optativitat 20 Optatiu

Assignatures optatives

Codi Nom Crèdits Caràcter Guia docent, horaris, exàmens
44415 Curs avançat d'investigació en llengua 5 Optatiu Veure fitxa
44414 Curs avançat d'investigació en literatura 5 Optatiu Veure fitxa
44413 Investigació en llengua: Perspectives diacròniques 5 Optatiu Veure fitxa
44412 Investigació en llengua: Perspectives sincròniques 5 Optatiu Veure fitxa
44411 Investigació en literatura: Perspectives diacròniques 5 Optatiu Veure fitxa
44410 Investigació en literatura: Perspectives sincròniques 5 Optatiu Veure fitxa