Logo de la Universitat de València Logo Màster Universitari en Investigació en Llengües i Literatures Logo del portal

Les persones que desitgen iniciar els estudis en aquest màster haurien de tenir idealment una formació filològica, en particular, i humanística, en general. És a dir, uns coneixements gramaticals i competències en les llengües pròpies i almenys en una llengua estrangera; coneixements generals de literatura i de la literatura relacionada amb una llengua en particular, i capacitat d’anàlisi i interpretació de textos a diversos nivells; com també l’interès pels fenòmens socials i culturals relacionats amb la llengua i la cultura. Igualment, seran molt útils els coneixements en altres àrees afins d’humanitats. No obstant això, també hi poden ser candidats aquelles persones que sense tenir cap preparació específica, mostren interès pels àmbits esmentats.

Tenint en compte que es tracta d’un màster d’investigació, és molt important tenir un esperit crític i una capacitat per a la reflexió analítica. Els candidats que vulguen cursar aquest màster han de tenir una gran capacitat de treball autònom i una capacitat bàsica per a la utilització de recerca de dades, material bibliogràfic i maneig d’eines informàtiques.
Finalment, han de ser persones compromeses amb la societat i que practiquen els valors propis d’una cultura basada en el pau, la tolerància i els valors democràtics, així com la igualtat de gèneres, el desenvolupament sostenible i els drets fonamentals.