Logo de la Universitat de València Logo Màster en Investigació, Tractament i Patologies Associades en Drogodependències Logo del portal

Image de la noticia

Dra. Nuria Rom és Catedràtica del Departament d'Antropologia Social. Institut Universitari de Recerca d'Estudis de les Dones i de Gènere. Universitat de Granada.

La Dra. Nuria Romo va presentar els avanços obtinguts utilitzant una prevenció sensitiva al gènere, així com la utilitat social de seguir aquesta línia de recerca. Va indicar que el consum de drogues és un universal humà: totes les societats han usat determinades substàncies per a aconseguir estats alterats de consciència, i amb això, han canviat la manera de mirar el món. L'anàlisi d'això i la seva comprensió són complementaris i requereix indagar en la història per a entendre com s'ha constituït el sistema de control de les drogues. El sistema de penalització ha generat problemes, que en general, discorren amb la pròpia designació del subjecte que consumeix aquestes substàncies; “la drogodependència” i “el drogodependent” designen el cercle en el qual viu el subjecte: aconseguir droga, consumir, aconseguir droga. Sorgeix a més el concepte de droga legal vs droga il·legal, obviant la característica clau d'una droga: la seva perillositat. Així la configuració social i política de la substància s'associa a major risc de l'il·legal i que és l'il·legal el que provoca major mal.

Des d'aquesta perspectiva, va assenyalar com el consum de les drogues en les dones té claus diferents al consum en els homes. Utilitzant una mirada que contempli les diferències per gènere s'observa en les dones un major consum de drogues legals, obtingudes amb o sense recepta mèdica, com els hipnòtics, juntament amb alcohol i tabac. Aquest consum no té impacte en les xifres de consum de drogues il·legals.

Va explicar els nous plantejaments que s'estan realitzant en avaluar el consum de les drogues des de la perspectiva del gènere. Així el consum d'alcohol pot ser un eximent o un agreujant d'un delicte (p.e. situacions de violació) que a nivell legal s'insereixen amb els valors socials i culturals. A més en aquest segle XXI es produeix un nou fenomen que es pot denominar la “violència tecnològica” en relació a l'ús de la tecnologia i que permet visibilitzar les desigualtats per gènere que existeixen en el consum de drogues. Això es refereix al consum d'intoxicació que permet l'obtenció i difusió en la xarxa d'imatges sota l'efecte de les drogues. Considerar aquestes situacions com a vulnerabilitat permet considerar el consum de drogues des de la mirada de reducció de danys.

Aquesta nova manera d'analitzar la problemàtica de la dependència permet desenvolupar nous models per a entendre el tractament i modificar la legislació.

En aquests moments va indicar que es necessita una altra descripció de les formes de consum de substàncies psicoactives; cal la cerca de tractaments que incorporin les necessitats de les dones, juntament amb això, les noves tendències de consum de drogues entre les dones joves són àmbits dels estudis de drogodependències amb perspectives de gènere.