Logo de la Universitat de València Logo Màster en Investigació, Tractament i Patologies Associades en Drogodependències Logo del portal

Situació de la docència del Máster

  • 7 d’abril de 2020
Image de la noticia

Estem vivint una situació excepcional que ha requerit que tots ens adaptem. En la pàgina web de la Universitat està publicada la normativa de regulació “Pla de continuïtat docent, investigador i de gestió de la UV”. Posteriorment se'ns ha anat informant de les mesures puntuals a realitzar per a la docència, avaluació, realització de pràctiques externes i TFM.

Com sabeu, tota la docència presencial va quedar suspesa i es va substituir per docència no presencial a través d'Aula Virtual i de les eines de les quals aquesta plataforma disposa. Com heu comprovat la docència del Màster s'està realitzant de manera no presencial. Igualment s'estan realitzant les adaptacions necessàries per a la seva avaluació, de tal forma que es pugui finalitzar el curs.

Quant a la realització de les pràctiques externes, van quedar paralitzades al març. Seguint la normativa que ens indica el ADEIT i Rectorat estem realitzant totes les adaptacions necessàries perquè es puguin finalitzar en aquest curs acadèmic o en el seu cas convalidar.

Quant al TFM, la tutorització es continua realitzant. Els tutors estimaran el treball experimental realitzat i aportaran solucions per a poder concloure'l, d'acord amb cada alumne. La defensa dels TFM, d'acord amb les mesures preses per la UV, es realitzarà possibilitant que sigui de manera no presencial i en la mesura que sigui possible en les dates que normalment es realitza.

Quant a les conferències organitzades pel Màster. Es van suspendre totes les previstes per a Març i estem concretant alguna per a Maig no presencial i que s'informarà en aquesta pàgina i per l'aula virtual. Les activitats complementàries a realitzar, lògicament, seran en línia i es comptaran en l'avaluació.

A tots vosaltres, professors, estudiants i agències externes, us agraïm la col·laboració que esteu prestant per a seguir amb la formació que ofereix el Màster. 

Esperem que estigueu tots bé, així com els vostres sers estimats.