Logo de la Universitat de València Logo Màster Universitari en Investigació i Ús Racional del Medicament Logo del portal

  • CG1: Ser capaços de treballar en equip amb eficiència en la seua tasca professional o investigadora.
  • CG2: Ser capaços de realitzar una presa ràpida i eficaç de decisions en la seua tasca professional o investigadora.
  • CG3: Ser capaços d'accedir a la informació necessària (bases de dades, articles científics, etc.) i tenir prou criteri per a la seua interpretació i utilització.
  • CG4: Ser capaços d'integrar les noves tecnologies en la seva tasca professional i / o investigadora.
  • CG5: Saber redactar i preparar presentacions per posteriorment exposar-les i defensar-les.
  • CG6: Ser capaços d'analitzar de forma crítica tant el seu treball com el del seu companys.