Logo de la Universitat de València Logo Màster Universitari en Investigació i Ús Racional del Medicament Logo del portal

El perfil de l’estudiant del màster és el titulats en estudis de grau (o llicenciatura) en l’àmbit de les ciències de la salut i que desitgen completar la seua formació mitjançant la realització d’un màster sobre el medicament, bé per a la investigació i el desenvolupament de nous medicaments, bé per a promocionar l’ús racional dels que ja estan autoritzats.
Així, es recomana com a perfil d’accés al màster estar en possessió d’algun dels títols següents: grau (o llicenciatura) de farmàcia, medicina, infermeria o altres estudis com ara química, ciència i tecnologia d’aliments, nutrició humana i dietètica, bioquímica, ciències ambientals, enginyeria química, tecnologia química o títols corresponents a altres ciències experimentals i tecnologies afins.