Logo de la Universitat de València Logo Màster Universitari en Investigació i Ús Racional del Medicament Logo del portal

Mobilitat d’estudiants propis: encara que el programa no és interuniversitari, l’alumne ha d’estar disposat a desplaçar-se per completar la seua formació, especialment si ho requereix la realització del treball de fi de màster. Per a això els alumnes poden beneficiar-se de les beques de mobilitat del Ministeri d’Educació.
Mobilitat estudiants d’acollida: l’òrgan responsable de la mobilitat serà el servei que determine la Universitat de València a través de l’Oficina de Relacions Internacionals. Hi ha la possibilitat de realitzar intercanvis Erasmus de postgrau amb les universitats amb què hi haja convenis signats. També és possible l’intercanvi d’estudiants amb altres universitats fora dels convenis Erasmus sempre que estiga vigent el conveni de col•laboració entre les universitats interessades i les receptores.

Normativa reguladora. Reglament de Mobilitat de la Universitat de València, (aprovat en Consell de Govern de 29 d'octubre de 2013. ACGUV 196/2013).