University of Valencia logo Logo Master's Degree in Law Practice - Valencia Logo del portal

Publicació dels casos pràctics per a la primera convocatòria del TFM del màster

  • December 3rd, 2021
Image de la noticia

S’han publicat en l’aula virtual els casos pràctics per a la primera convocatòria del TFM del Màster en Advocacia 2021. S’ha de recordar que: 

- Deuen elegir-se dos casos dels quatre publicats.

- La proposta de solució por escrit deu tindre una extensió màxima d’un full per les dos cares per a cada cas pràctic (mesura de lletra recomanada entre 11/12). 

- El termini per a presentar la proposta de solució, a través de l’Entreu, juntament amb el formulari d’elecció de matèries disponible en la web del màster, finalitza el 3 de gener de 2022. 

Per a més informació: 

https://www.uv.es/uvweb/master-advocacia-valencia/ca/treball-fi-master/convocatories-defensa-tfm/convocatories-defensa-tfm-1285882728431.html

Alicia Armengot