Logo de la Universitat de València Logo Màster en Màrqueting i Investigació de Mercats Logo del portal

Curs de complements formatius 2018-19

  • 25 de setembre de 2018
Image de la noticia

Benvolguts alumnes, benvinguts al Master en Màrqueting i Investigació de Mercats.

En breu ens posarem en contacte amb aquells alumnes matriculats en el Master en el curs 2018-19 i que revisats els seus expedients i atenent als criteris d'admissió que més endavant es detallen, hauran de realitzar el curs d'anivellació de Complements Formatius.

Llistat d'estudiants convidats al Curs de Complements Formatius

En els criteris d'admissió del Master s'estipula que:

“En el supòsit que la titulació amb la qual es vol accedir al master siga considerada no afí, la persona interessada a accedir al Màster haurà d'acreditar coneixements en les següents matèries:
- Fonaments de màrqueting. Coneixements bàsics de la funció de màrqueting en l'empresa i de les quatre eines que conformen el màrqueting mix o operatiu: producte, preu, distribució i comunicació.
- Investigació comercial. Elements bàsics per al disseny i desenvolupament d'una recerca de mercats.
- Estadística. Estadística descriptiva i aplicada.

Aquests coneixements podran acreditar-se per qualsevol de les següents vies:

a) Certificat de notes de la seua universitat de procedència d'haver cursat i superat les matèries indicades.
b) Experiència professional provada en el camp del màrqueting i/o de la investigació de mercats a valorar per la comissió.
c)  Seminaris, cursos o altres Màster.

Aquells estudiants que NO puguen acreditar els coneixements indicats per cap d'aquestes vies podran realitzar la preinscripció condicionada al fet que en el cas de ser admesos superen el curs que arreplega aquests coneixements bàsics i que a tal fi s'oferirà per ambdues universitats previ a l'inici del master.

En el llistat que s'adjunta podeu consultar el vostre NPA i si des de la CCA us convidem a participar a algun dels cursos d'anivellació. La professora responsable del curs és Eva Caplliure (eva.caplliure@uv.es). Podeu posar-vos directament en contacte amb ella per qualsevol dubte sorgit entorn dels cursos de complements formatius.

Les instruccions per a matricular-vos són les següents:

Ruta d’automatrícula: https://webges.uv.es/uvportaluvweb/ 


MÀRQUETING + RECERCA: - 2018000017 G1 CURS DE COMPLEMENTS FORMATIUS MASTER EN MÀRQUETING I RECERCA DE COMPRATS

RECERCA: - 2018000016 G2 COMPLEMENTS FORMATIUS PER Al MASTER EN MÁRQUETING EN RECERCA DE MERCATS (RECERCA)


En principi aquesta és la ruta d'accés a l'automatrícula per als estudiants només del MIM
Una vegada allí clicar en "Matrícula altres estudis i activitats"
Clicar de nou en "Matrícula d’Activitats del Servei d’Extensió Universitària"

Accés com a usuari vinculat (per a estudiants matriculats a la Universitat de València

Una vegada dins de l'automatrícula triar els descriptores
Campus: Tarongers;
Tipus: Cursos Formatius;
Quadrimestre: 1  i fer clic a la lupa.

I allí ja triar el mòdul G1 o el G2.