University of Valencia logo Logo Master’s Degree in Occupational Health and Safety Logo del portal

El Màster Universitari en Prevenció de Riscos Laborals genera transferència social

  • November 26th, 2021
Juan Petit i Elvira Horneros

Un any més el Màster Oficial en Prevenció de Riscos Laborals genera transferència social a través de diferents activitats, a través d'eixides de camp i conferències-experiències aplicades.

Enguany hem realitzat dues eixides de camp, a la Subdelegació de Defensa de la CV i a l'Agència de Desenvolupament Local de l'Ajuntament d'Alzira i un total de cinc conferencies-experiències aplicades:

  • Models de Qualitat-PRL-Medi ambient en el Ministeri de Defensa (Tomás Lahuerta i Angel Gacría-Solaz)
  •  Asepeyo i la seguretat viària (Juan Petit i Elvira Horneros)
  •  Integració de SG (José L. Guillén)
  •  PAVAGUA, un exemple de gestió (Ignacio Marchesi)
  • Una ISO per a formació d'adults (Sheila Amorós i Alfonso Cadenas)
Images: