Logo de la Universitat de València Logo Màster en Patrimoni Cultural: Identificació, Anàlisi i Gestió Logo del portal

Aquest màster està dirigit a titulats universitaris interessats a orientar o perfeccionar la seua formació acadèmica i investigadora en la identificació, anàlisi i gestió del patrimoni cultural, Es preveu fonamentalment la formació professionalitzadora de titulats superiors en el camp de les humanitats i les ciències socials, així com de professionals de l’art, la cultura, la documentació, la geografia, etc., en actiu, independentment de la seua formació universitària, sempre que existisca una relació d’afinitat curricular, professional o investigadora amb les matèries que componen el màster. Es pot ampliar l’oferta amb personal de les diferents administracions públiques (central, autonòmica o local), empresaris del sector turístic i personal d’institucions privades que demostre experiència laboral en l’àmbit de l’estudi i posseïsca un títol superior universitari.
Està dirigit a estudiants de les àrees de coneixement d’humanitats i ciències socials que hagen cursat estudis superiors de grau, llicenciatura o màster oficial. És d’especial interès per als titulats superiors amb els següents perfils: història de l’art, geografia i medi ambient, història i patrimoni, història, informació i documentació, belles arts, comunicació audiovisual, humanitats, filosofia, filologia, antropologia, sociologia, ciències de la informació i arquitectura. Igualment pot ser d’interès per als diplomats en conservació i restauració, turisme i biblioteconomia i documentació.