University of Valencia logo Logo Master's Degree in Physiotherapy in the Aging Process: Social and Health Care Strategies Logo del portal

Acte Graduació Màster

  • February 6th, 2014
Image de la noticia

 

Tríptic de l'acte

S'informa als estudiants que estan cursant el Màster Oficial "Fisioteràpia en els processos d'envelliment: estratègies soci sanitàries” que, com en anys anteriors es va a celebrar un acte de graduació.
En aquest acte es farà lliurament de les beques de graduació. El preu que els estudiants han d'abonar per la beca serà de 3,50 euros, que suposa un 50% de l'import de les mateixes, ja que la resta ho assumirà el pressupost ordinari de la Facultat.
El/l'estudiant que estiga interessat/a a acudir a l'acte de graduació ha d'ingressar en el compte corrent que apareix en el full d'inscripció l'import indicat. Després s'ha de lliurar en la Secretaria de la *Facultat:
-Sol·licitud emplenada i signada
-Justificant de pagament
Tota la informació relativa a el “Acte de Graduació”, serà publicada en la web d'aquest centre. El programa serà publicat en breu.

El dia de celebració de l'Acte serà el 12 de juny de 2014 a la vesprada.

Lloc: Saló de Graus de la Facultat de Fisioteràpia

sol.licitud