Logo de la Universitat de València Logo Màster Universitari en Professor/a d'Educació Secundària Logo del portal

Les classes de les distintes matèries del màster, així com les tutories del Pràcticum i de Treball Fi de Màster són impartides pel professorat dels departaments universitaris que tenen atribuïda la seua docència. De ser necessària la col.laboració de professorat addicional per a aquesta docència, en principi les places es convocaran públicament al DOCV. La informació sobre les places que es convoquen es pot consultar al web de Recursos Humans (PDI) de la Universitat.

La tutoria de pràctiques serà compartida i intervindrà el professorat dels centres de secundària –dintre del marc de selecció de tutors i centres determinat per la Conselleria d’Educació de la Generalitat Valenciana– i el professorat de la Universitat dels departaments corresponents.

El reglament dels estudis de postgrau assigna a la Comissió de Coordinació Acadèmica del Màster la competència de lliurar el vist i plau previ al professorat que impartirà la docència en aquest Màster. La concessió d’aquest vist i plau s’atindrà al que es disposa als següents criteris