Logo de la Universitat de València Logo Màster Universitari en Professor/a d'Educació Secundària Logo del portal

Presentació i objectius generals del Màster

Presentació del màster

Les disposicions legals vigents a Espanya estableixen que per a accedir a les professions regulades de professor en els diferents àmbits de l'educació secundària, s'ha d'estar en possessió d'un títol de grau, o equivalent, i d'una formació pedagògica i didàctica amb el nivell de màster. El Màster Universitari en Professor/a de Educació Secundària per la Universitat de València proporciona aquesta habilitació professional exigida per l'Administració educativa per a exercir les citades professions en centres públics i privats d'educació secundària. Aquest màster s'estructura en diferents especialitats que es corresponen amb les existents en l'educació secundària.

El màster proporciona tant una formació bàsica per a l'exercici de la docència en els nivells secundaris del sistema educatiu, com una capacitació específica per a una de les àrees en les quals s'estructuren les citades professions. El títol integra també un període de pràctiques professionals en centres educatius.


Objectius generals


Els objectius generals del títol es concreten a formar i capacitar professionalment als futurs professors i professores d'educació secundària obligatòria i batxillerat, formació professional i ensenyaments d'idiomes en els coneixements científics necessaris de caràcter psicopedagògic i didàctic propis de la docència en els quals hauran de demostrar plena competència professional.

A més de completar la seua formació disciplinar en funció de les diverses especialitats en les quals s'estructura el màster, l'ofici de professor/a exigeix la capacitació en les eines necessàries per a una adequada innovació docent i iniciació a la investigació educativa, així com un període de pràctiques on el futur professor/a adquirisca una primera experiència de l'exercici de la professió docent.