Logo de la Universitat de València Logo del portal

  • Treball

Máster Universitari en Professor/a d'Educació Secundària per la Universitat de València

Requisits per a l'accés a l'especialitat Orientació Educativa

 

Poden accedir a aquesta especialitat sense necessitat de realitzar la prova d'accés les persones que posseisquen la titulació de Llicenciatura o Grau en Pedagogia, Psicologia, Psicopedagogia o Magisteri. Aquells / es llicenciats / des o graduats / des universitaris / es amb 240 crédits ECTS (no és possible només amb diplomatura) que no acrediten haver cursat alguna de les titulacions esmentades hauran de superar una prova que confirme el seu domini -a nivell de grau universitari- de les competències relatives a aquesta especialitat. La prova versarà sobre els continguts que s'inclouen en el següent temari. 

Temari per a la prova d'accés a l'especialitat d’orientació educativa.

1) Fonamentació psicològica i pedagògica del currículum. Aportacions de la Psicologia i Ciències de l'Educació al disseny curricular en els seus diferents nivells.

2) Processos d'aprenentatge: condicionament, aprenentatge per observació, aprenentatges superiors, el processament de la informació, el paper de l'atenció i la memòria, les habilitats metacognitives.

3) Principis didàctics en el procés d'ensenyament i aprenentatge. Aprenentatge significatiu. El paper de les capacitats i coneixements previs. La personalització dels processos d'ensenyament-aprenentatge.

4) El desenvolupament en l'edat de l'educació secundària (I): Adolescència i joventut. Canvis que acompanyen la pubertat. Implicacions educatives.

5) El desenvolupament en l'edat de l'educació secundària (II): desenvolupament cognitiu; el pensament formal abstracte. Implicacions educatives.

6) Socialització i aprenentatge. L'escola com a institució socialitzadora: la transmissió en ella de pautes socials i valors. Tradició i patrimoni cultural en la transmissió educativa.

7) La tutoria com a element de la funció docent. Funcions del tutor a primària i secundària. Aportacions de la Psicologia i de les Ciències de l'Educació al desenvolupament d'aquestes funcions.

8) Aspectes de la diversitat de condicions personals dels alumnes rellevants per a l'educació i l'aprenentatge: aptituds, motivació, estils cognitius, altres diferències individuals.

9) L'orientació com a activitat educativa. Principis bàsics comuns als diferents models d'orientació educativa. Les seues tècniques més utilitzades.

10) L'organització del sistema d'orientació i suport a Espanya en les diferents administracions educatives.
11) L'orientació en Educació Secundària. Model d'intervenció i funcions.

12) L'assessorament individualitzat als alumnes: principis generals, models i tècniques.

13) L'orientació professional i els processos de presa de decisió vocacional. Maduresa vocacional, autoconeixement i elecció d'estudis i professions.

14) Relació de teoria i pràctica en l'educació. La investigació educativa. El professor com a investigador de la seva pròpia pràctica. Principis i mètodes de la investigació en l'acció.

15) Avaluació psicopedagògica: avaluació de la capacitat intel·lectual, de les aptituds bàsiques i d'altres característiques personals relacionades amb l'aprenentatge. Instruments i tècniques d'aquesta avaluació.

16) Avaluació del procés d'ensenyament: avaluació dels projectes curriculars, de la programació, dels materials curriculars, de les activitats educatives, de l'organització escolar.

17) Avaluació de l'aprenentatge: avaluació dels processos i dels resultats d'aprenentatge en els alumnes. Avaluació de la competència curricular.

18) Experimentació i innovació educativa. Problemes i estratègies en la introducció i difusió d'innovacions educatives a l'escola.

19) L'educació especial: del model del dèficit al de necessitats educatives especials. Principis generals de la intervenció educativa en aquestes necessitats.

20) L'organització de l'educació especial: aules i centres específics; integració d'alumnes amb necessitats educatives especials a l'escola ordinària. Principis i mètodes de la integració escolar. Criteris d'escolarització.

21) Adaptacions curriculars: conceptes i principis generals. Adaptacions curriculars significatives per a alumnes amb necessitats educatives especials i les seves classes: accés al currículum; adaptacions metodològiques, en continguts, en avaluació.

22) Alteracions comportamentals i conductes asocials en l'adolescència. Programes de prevenció, intervenció i tractament davant problemes de desenvolupament de la personalitat en l'educació secundària.

23) Dificultats i problemes en els aspectes bàsics

24) Formació professional i preparació per a la transició a la vida activa en alumnes que no assoleixen els objectius de l'ensenyament obligatori. Programes de Garantia Social.

 

 
Aquesta pàgina web utilitza cookies pròpies i de tercers amb fins tècnics , d'anàlisi del trànsit per facilitar la inserció de continguts en xarxes socials a petició de l'usuari . Si continua navegant , considerem que accepta el seu ús . Per a més informació consulte la nostrapolítica cookies