Logo de la Universitat de València Logo Màster Universitari en Psicogerontologia Logo del portal

Informes del Sistema de Garantia Intern de Qualitat (SGIC):

  • Procediment de Programació Docent (revisió de guíes docents)
  • Procediment de captació i selecció del PDI
  • Procediment de formació del PDI
  • Procediment de gestió dels recursos materials
  • Procediment d'orientació acadèmica i professional
  • Procediment de gestió i revisió de les pràctiques externes
  • Procediment  d'avaluació de l'ensenyament-aprenentatge
  • Anàlisi dels indicadors
  • Anàlisi de les enquestes de satisfacció