University of Valencia logo Logo Master's Degree in Secondary Education Teaching Logo del portal

2018. Novembre. Assistència a SIMO. El passat 13 de novembre, un grup d'estudiants i professors del Màster en Professorat d'Educació Secundària en l'especialitat de Servicis Socioculturals de la Universitat de València van assistir a SIMO Educació 2018 a Madrid, una fira de referència sobre Tecnologia i Educació organitzada per IFEMA. El lema d'este esdeveniment ha sigut “Innovar en Educació per a transformar el món”. Els alumnes van participar en un Breakout educatiu, una experiència d'aprenentatge creada i desenvolupada per la comunitat educativa. (continuar llegint).

_____________________

2018. Novembre. "ART I EDUCACIÓ PER A UNA RADICALITZACIÓ  DE LA DEMOCRÀCIA". Les Jornades "Art i educació per a una radicalització de la democràcia" ofereix un espai en l'àmbit de la universitat per debatre i reflexionar sobre les noves relacions existents entre la creació artística, la teoria política i educativa. Per a això, aquestes jornades pretenen ajuntar a prestigiosos teòrics internacionals i nacionals de l'àmbit de la pedagogia, l'estètica i la filosofia política amb creadors artístics i professionals de l'educació.

_____________________ 

2018. Novembre. Curs-Seminiari per a  professorat del PRÀCTICUM.

_____________________

2018. Novembre. "Escoles en la Línia de Foc".

_____________________

2018. Novembre. Jornades de la Universitat per la Integració – 2018 “Som iguals, som diferents” del 29 de novembre al 5 de desembre de 2018.

_____________________

2018. Desembre. Homenatge a Laura Luelmo.

_____________________

2018. Desembre. "Jornades per a la Integració".

_____________________

2018. Desembre. "Repensar la Enseñanza de la Ciencias Sociales".

_____________________

2019. Gener. "Objetivos de  Desarrollo Sostenible". El projecte del MINECO EDU2015-66591R: "(Re) orientant la pràctica docent cap a la sostenibilitat: entorns presencials i virtuals per a la formació del professorat d'Educació Secundària", impulsor de l'Exposició, té entre els seus objectius:

 Reorientar el projecte docent de les diferents assignatures del Màster en Professorat de Secundària per incloure-hi la formació de competències en Sostenibilitat, facilitant que el professorat implementi a l'aula propostes innovadores.

 Generar dinàmiques de treball col·laboratiu per al disseny de propostes que incorporin la Sostenibilitat en la docència, tenint en compte exemples de bones pràctiques orientades a l'Educació per a la Sostenibilitat (EDS). (Continuar llegint).

_____________________

2019. Gener. "III CONGRÉS INTERNACIONAL SOBRE INNOVACIÓ EDUCATIVA EN FILOSOFIA"REFLEXIONS AL VOLTANT DEL CONGRÉS Abans de sintetitzar esta o aquella ponència concreta, hem trobat oportú aportar unes reflexions sobre el context general del congrés. Sense intenció d’elaborar una crítica exhaustiva, seran tres els punts en els que ens centrarem: la “novolatria” o ànsia de novetat com a ideologia que vertebra el congrés, el problema del feminisme i la inclusió d’altres veus a l’aula i, per últim, el format del propi congrés. (Continuar llegint).

_____________________

2019. Febrer. "VI JORNADA ARTETERÀPIA I EDUCACIÓ"."Conviure per aprendre". ESTRATÈGIES CREATIVES PER A LA CONVIVÈNCIA EN ELS ESPAIS EDUCATIUS. Des del màster d'Arteteràpia difonem  aquesta nova edició dedicada a la convivència i als recursos creatius, que des dels diferents llenguatges artístics, podem utilitzar per facilitar una major convivència i consciència dins de l'àmbit de l'educació.En aquesta ocasió la nostra intenció és remarcar la convivència i el diàleg com a formes d'aprenentatge. Aprendre és una actitud que necessita obertura i creativitat. L'aprenentatge a l'aula es fa des d'un lloc on tots som inspiració d'aprenentatge per a l'altre i de descobriment d'un mateix.

_____________________

 

This website uses proprietary and third-party cookies for technical purposes, traffic analysis and to facilitate insertion of content in social networks on user request. If you continue to browse, we consider that you are accepting its use. For more information please consult ourcookies policy