Logo de la Universitat de València Logo Facultat de Ciències Matemàtiques Logo del portal

Branca de coneixement: Ciències

Centre on s'imparteix: Facultat de Ciències Matemàtiques

Web específica del grau: www.uv.es/graus/matematiques

Nombre de crèdits del títol: 240

Matèries formació bàsica: 60

Matèries obligatòries: 138

Matèries optatives: 30

Pràctiques externes: ------

Treball fi de grau: 12

Codi titulació: 1107

Tipus d'ensenyament: Presencial

Cursos: 4

Places de nou ingrés
[curs 2023-2024]:
80

Preu del crèdit
[curs 2023-2024]:
14,03 €

Professions regulades per a les quals capacita el títol: No procedeix

Llengües utilitzades al llarg del procés formatiu: Anglès, Castellà, Valencià

Nombre mínim de crèdits de matrícula per estudiant: 30 ECTS

President/a de la Comissió Acadèmica del Títol (CAT) M. Teresa León Mendoza

Coordinador/a de la titulació Carmen Fernández Rosell

Coordinador/a de pràctiques externes Isabel Cordero Carrión

Coordinador/a de mobilitat David Ariza Ruiz

Interès acadèmic, científic o professional:

El grau en Matemàtiques té com a objectiu principal proporcionar l’adquisició dels coneixements per a reconèixer la presència de la matemàtica en diversos àmbits del nostre entorn: la natura, la ciència, la tecnologia, els processos empresarials, l’art, etc., i proporcionar les eines necessàries per a aplicar-la-hi. Així, es formen professionals capaços d’aportar els seus coneixements a unes altres disciplines, com ara l’enginyeria, les ciències biològiques i de la salut, l’economia, les ciències socials, etc.

A més, es desenvolupa la capacitat analítica i d'abstracció, la intuïció i el pensament lògic i rigorós, que s'adquireixen de manera privilegiada amb l'estudi de les Matemàtiques. Amb això, es prepara per a posteriors estudis especialitzats, tant en una disciplina matemàtica com en qualsevol de les ciències que requerisquen de sòlids fonaments matemàtics.

Informacions pràctiques:

Dins de l’optativitat, l’estudiantat pot realitzar pràctiques externes (9 crèdits), cosa que el permet acostar-se a l’àmbit laboral propi del grau en Matemàtiques.

Per a matricular-se de l’assignatura Pràctiques externes cal haver superat 180 crèdits entre assignatures obligatòries i optatives.

El treball de fi de grau es pot basar en les pràctiques externes. En tot cas, però, el treball i les pràctiques s’avaluen per separat.