Logo de la Universitat de València Logo Facultat de Medicina i Odontologia Logo del portal

La Universitat de València (UV) podrà acollir personal visitant interessat en dur a terme una estada docent o d'investigació temporal. El personal docent de la UV que acollisca al personal visitant ha de tindre en compte que és aconsellable dur a terme una planificació d'aquesta.

Per a facilitar el procés de sol·licitud i assegurar que l'estada es realitze d'una manera efectiva és necessari seguir les indicacions que es mostren a continuació.

Instruccions per al personal visitant interessat en realitzar una estada en la UV

La gestió de l'acceptació de l'estada es duu a terme pel personal docent que acull en la UV.

  1. Contactar amb el departament corresponent per a gestionar l'acceptació en la UV: https://links.uv.es/W43YyPM
  2. Llegir detingudament les instruccions de sol·licitud en la Instrucció 5/2016, prestant especial atenció als requisits de l'assegurança.

Instruccions per al personal acadèmic de la UV responsable de l'acollida del personal visitant

  1. Llegir detingudament les indicacions de la Instrucció 5/2016
  2. Remetre la sol·licitud d'autorització (Annex I) a la Direcció del Departament, Institut o Estructura de Reserca Interdisciplinar (ERI), segons corresponga.
  3. Una vegada l'estada ha sigut autoritzada per l'òrgan competent i abans d'enviar la carta d'acceptació al personal visitant, sol·licitar-li còpia de la pòlissa d'assegurança que cobrisca els límits establerts en la Instrucció 5/2016
  4. La persona de la UV responsable de l'estada, realitzarà les gestions necessàries per a sol·licitar l'accés als recursos de la Universitat (biblioteques, instal·lacions, wifi, etc)

Una vegada finalitzada l'estada, s'enviarà una còpia escanejada de l'Annex I a training @ uv.es,  a efectes estadístics.