University of Valencia logo Logo del portal

  • Estudiants de la Universitat de València

Recently featured videos

Les drogues emprades en quimioteràpia són generalment irritantes per a l'endoteli, la qual cosa obliga a triar venes d'elevat flux amb la finalitat de preservar el capital venoso del pacient. Per a aquest efecte s'han dissenyat els Dispositius d'Accés Venoso Central, ja siga mitjançant catèters exterioritzats o mitjançant reservorios d'implantació subcutània. L'objectiu d'aquesta pel·lícula és mostrar com resoldre un dels problemes que amb més freqüència es presenten, com és la inaccessibilitat al sistema venoso central del catèter des de la vena perifèrica triada sense necessitat de canviar la ubicació del portal.
És un mètode d'exploració que ens permet observar la cordes vocals tant en repòs com en moviment. Aquesta imatge dinàmica i enlentecida ens permet, gràcies a la llum estroboscópica, descobrir alteracions en l'espessor de la corda vocal, que d'una altra manera no seria possible. La videolaringoestroboscopia no requereix cap preparació especial per part del pacient i es realitza, tant en pacients adults com en xiquets. Les imatges proporcionades pel videolaringoestroboscopio poden ser registrades en un sistema d'enregistrament d'imatges per al seu posterior estudi i anàlisi, la qual cosa resulta especialment útil. Ací vam mostrar una sèrie d'imatges, tant en entenimentades vocals normals com a patològiques.
Història de la ciència mèdica. Documental històric (el primer de 3), que aborda alguns aspectes significatius del procés de transició de la medicina de laboratori entre els segles XIX al XX.
La Universitat de València te abre sus puertas. En sus Facultades y Escuelas Universitarias descubrirás una amplia oferta de estudios, equipamiento docente de última tecnología, instalaciones deportivas y culturales y una completa red de bibliotecas. Todo lo que necesitas para acceder a una formación integral que garantice tu futuro profesional.
 
 
This website uses proprietary and third-party cookies for technical purposes, traffic analysis and to facilitate insertion of content in social networks on user request. If you continue to browse, we consider that you are accepting its use. For more information please consult ourcookies policy