University of Valencia logo Logo Natural History Museum of the Valencia University Logo del portal

Col·leccions 3D

L'auge de les noves tecnologies de digitalització està canviant la manera d'accedir a les col·leccions museístiques per a divulgar la paleontologia, geologia i zoologia, brindant noves eines per a preservar l'important patrimoni científic custodiat. En aquest sentit, el Museu de la Universitat de València d’Història Natural, conscient dels avantatges que caracteritzen l'ús d'aquestes noves eines i en compliment de les funcions com a depositari i gestor del patrimoni científic universitari, ha començat a crear repositoris i exposicions virtuals de models 3D per a facilitar l'accés dels exemplars més representatius dels seus fons.

Per a l'obtenció dels models digitals, s'han utilitzat dues tècniques: la fotogrametria i l'escanejat superficial amb escàner de llum estructurada, totes dues basades en els principis de la triangulació i diferenciades clarament per la qualitat i la rapidesa de processament dels models tridimensionals en el cas de l'escàner i pel baix cost i gran qualitat de la textura amb la fotogrametria.

Les aplicacions derivades de l'obtenció de models en tres dimensions posseeixen un gran valor quant a la preservació, catalogació, divulgació, didàctica i investigació i han sigut posades en valor pel MUVHN creant en primer lloc col·leccions paleontològiques 3D accessibles de manera lliure des de la web institucional, els exemplars de la qual, no sols poden veure's en totes les seues vistes, sinó que també poden descarregar-se per a poder ser impresos. A més, s'han desenvolupat col·leccions didàctiques de fòssils 3D per a la realització de tallers accessibles, s'han imprés nous exemplars procedents d'intercanvis amb altres institucions per a complementar exposicions, s'han creat aplicacions de realitat virtual i augmentada (aplicació gratuïta PterosaVR) i fins i tot vitrines hologràfiques. Els models 3D poden allotjar-se gratuïtament en plataformes virtuals 3D de lliure accés que actuen com a repositoris digitals, facilitant així una accessibilitat universal als exemplars que poden formar part d'altres projectes web docents on estan inclosos aquests models. Així mateix, per a complementar les possibles visites al museu s'aprofitaran els models 3D creats per a generar codis QR que es col·locaran al costat del seu exemplar original en les vitrines, d'aquesta manera, literalment es podrà visitar el museu i portar-se automàticament un fòssil 3D a casa.

Les tècniques de fotogrametria i escanejat superficial amb escàners 3D s'estan posicionant com les noves i destacades formes de registre digital capaços d'assumir majors compromisos de conservació, estudi i divulgació universal de manera ràpida, econòmica i sense comprometre la integritat dels exemplars. La col·lecció virtual 3D de fòssils podrà ser utilitzada per qualsevol institució docent per a generar continguts o activitats didàctiques d'alt valor afegit relacionada en un primer moment amb la disciplina paleontològica.

Treballs:

Vilaplana Climent, Andreu. La Holografía Como Herramienta Para La Divulgación Del Patrimonio Paleontológico: La Colección de Paleontología Humana Del Museu de La Universitat de València de Historia Natural. Logroño: Instituto de Estudios Riojanos, 2019.

Herraiz, J.L., Villena, J.A., Vilaplana-Climent, A., Conejero, N., Cocera, H., Botella, H., García-Forner, A. & Martínez-Pérez, C. 2019. The palaeontological virtual collection of the University of Valencia’s Natural History Museum: a new tool for palaeontological heritage outreach. [La colección virtual de paleontología del Museo de Historia Natural de la Universitat de València: una nueva herramienta para la difusión del patrimonio paleontológico]. Spanish Journal of Palaeontology, 34 (1), 139-144.

Images gallery: