University of Valencia logo Logo Natural History Museum of the Valencia University Logo del portal

Projecte de col·lecció virtual 3D de la Xarxa de Museus de paleontologia: Jornada de difusió per a l'obtenció de models digitals en 3D

  • May 28th, 2021
La Salle (Paterna)

El Museu de la Universitat de València d'Història Natural (MUVHN) està duent a terme un projecte de creació d'una col·lecció virtual 3D amb fons paleontològics dels diferents museus i col·leccions museogràfiques que formen part de la Xarxa de Museus de paleontologia de la Comunitat Valenciana.

El Museu de Ciències Naturals de La Salle a Paterna ha sigut la primera entitat on ha tingut lloc una demostració i classe pràctica sobre les diferents tècniques per a la creació de models digitals en 3D, a partir d'una selecció d'exemplars fòssils, mineralògics i de maquetes d'animals deposites en el museu del col·legi de La Salle.

Dos tècnics del MUVHN al costat del Director del museu de La Salle, Emilio de la Font, han preparat tres sessions on uns 80 alumnes de 4t de l'ESO han tingut l'oportunitat de conéixer i veure en directe com es realitza un model 3D tant mitjançant la tècnica de la fotogrametria en la qual s'empra una càmera digital com amb l'ús d'un escàner 3D, que de manera automàtica i en pocs minuts és capaç de generar un model digital en tres dimensions.

Els models generats seran allotjats en una plataforma web de models 3D (Skechtfab/museoLaSallePaterna) on tots els visitants poden observar excepcionals exemplars de caràcter històric que a més poden ser descarregats lliurement per exemple per a ser creats amb una impressora 3D. Amb aquesta iniciativa es pretén donar a conéixer i fer accessible l'important i variat patrimoni custodiat en aquest històric museu.