Logo de la Universitat de València Logo Programa de Doctorat en Contaminació, Toxicologia i Sanitat Ambientals Logo del portal

 

foto
Ignacio salvador Ivorra catalá
https://scholar.google.com/citations?hl=es&user=gswlLV0AAAAJ&view_op=list_works&sortby=pubdate

 

foto
Luis Camarero Galindo
https://orcid.org/0000-0003-4271-8988

 

foto
Maite Martínez Eixarch
https://orcid.org/0000-0002-7352-8522

 

foto
Felix Hernández
https://orcid.org/0000-0003-1268-3083

 

foto
Oscar Andreu

https://orcid.org/0000-0002-2815-236X

foto
Ana Pujante
https://orcid.org/0000-0002-7360-971X

 

foto
Nancy Azira Castro

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57205391409

foto
Carles Ibañez Martí
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=55956659800

 

foto
javier Torres
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57199783918

 

foto
Inmaculada Varó Vaello
https://orcid.org/0000-0002-3937-3846
foto
Montserrat Solé Rovira
https://orcid.org/0000-0002-9920-5051

 

foto
Ariel Jose Aguilar
https://ni.linkedin.com/in/ariel-jose-aguilar-4bb81035

 

foto
Espinoza Montero Patricio Javier
https://orcid.org/0000-0003-0592-8652

 

foto
Julián Campo

https://orcid.org/ 0000-0003-0009-138X