Logo de la Universitat de València Logo Institut Interuniversitari de Desenvolupament Local Logo del portal

(+info)

Descripció de l'activitat investigadora:

La incertesa derivada del canvi climàtic i la pressió sobre els recursos naturals porta a proposar procediments que ajuden a establir nous models de gestió de la societat civil i l'ús dels recursos naturals. Així, el desenvolupament sostenible implica ampliar al màxim la participació democràtica de la ciutadania i, per tant, una forta conscienciació social. El territori ha d'obrir àmbits de amigabilidad amb els seus habitants.

El Grup LOCSUS es centra en l'anàlisi dels elements i variables que intervenen en el desenvolupament sostenible dels territoris i les societats, desenvolupament de metodologies de planificació estratègica, estudi dels processos que intervenen en l'enfocament local del desenvolupament, seguiment i avaluació de polítiques públiques i la coordinació i participació en els processos de desenvolupament local.

LOCSUS forma part de l'Institut Interuniversitari de Desenvolupament Local (IIDL) de la Universitat de València i la Universitat Jaume I, i està fundat per Joan Noguera Tur i dirigit per Adrián Ferrandis Martinez.

Línies d'investigació

  • Desenvolupament local sostenible i planificació urbana. Elaboració d'anàlisi a diferents escales i en diferents àmbits temàtics que permeten ho dissenye de recomanacions per a aconseguir una major cohesió social, un mitjà ambiente urbà de major qualitat i un desenvolupament econòmic perdurable, tot això dins del concepte de sostenibilitat local.
  • Turisme sostenible. Anàlisi i desenvolupament de nous criteris, mètodes i instruments de planificació territorial turística, des d'una perspectiva integral, destinats a facilitar la incorporació transversal del concepte del turisme sostenible.
  • Desenvolupament social des de la perspectiva històrica. La complexitat dels processos polítics i socials contemporanis ha de ser explicada des de l'arrel, atesos els orígens de les dinàmiques actuals de desenvolupament i a la seua evolució històrica. Aquests processos nos permeten aprendre la realitat de manera crítica, aportant millor cultura democràtica.
  • Descentralització i bon govern: planificació estratègica i avaluació de polítiques de desenvolupament local i regional. Bona part de l'acció de les administracions públiques es lleva a cap en absència de protocols d'anàlisis i avaluació dels seus resultats. Es pretén millorar els sistemes d'avaluació existents i implementar-los en polítiques i programes con incidència en el desenvolupament local i regional.
  • Cap a les esferes de Dyson o de tornada a les coves: límits del creixement i escenaris per a la sostenibilitat més enllà del segle XXI. Línia de pensament/acció prospectiva orientada a imaginar soluciones per a superar les principals limitacions a mitjà i llarg termini per a aconseguir un model de desenvolupament sostenible a llarg termini. Aquesta línia d'investigació ha d'impregnar els marcs conceptuals de la resta de línies.

Camps d'aplicació

LOCSUS duu a terme diverses anàlisis, la finalitat última de les quals és el disseny d'un model territorial de desenvolupament més sostenible que abasta diversos objectius a analitzar (turisme, comerç, planificació urbana i industrial, competitivitat, convivència social, o el territori en general). El grup compta amb projectes competitius i contractes amb diverses entitats públiques i privades, mitjançant els quals desenvolupa investigacions i transferència de coneixement dirigits tant a la revaloració de recursos naturals, culturals, educatius o industrials del territori, com a l'avaluació dels impactes derivats de la implantació de noves iniciatives a nivell local.

També porta la gestió i promoció de desenvolupament local, polítiques i estratègies d'interés per a les Administracions Públiques, associacions i federacions. En concret, ofereix assessorament tècnic i consultoria sobre:

  • Anàlisi dels impactes derivats de la implantació i posada en marxa de noves idees i iniciatives en entorns locals.
  • Projectes de viabilitat per a la implantació de noves polítiques industrials, elaboració de plans de desenvolupament regionals. Anàlisi i avaluació de recursos, ben naturals o de patrimoni, i incorporació a una estratègia de desenvolupament territorial.
  • Planificació urbana i ordenació del territori: anàlisi, diagnòstic i solució de temes urbans i territorials. Anàlisi de posicionament competitiu de municipis o empreses en un sistema territorial atés que servisca com a base per al disseny de futures estratègies.