Universitat de ValènciaFacultat d'Infermeria Logo del portal

 • Calendari electoral
 • Publicació del cens: 31/10/2019, al tauler d'anuncis del vestíbul de la Facultat
 • Presentació de candidatures
  • Termini: del 31/10/2019 fins les 14h del 7/11/2019
  • Les candidatures estudiantils es presentaran des de  la SEU electrònica de la Universitat-ENTREU (Estudiants - Activitats de la Universitat - Presentació de Candidatures a les Eleccions d'Estudiants)
  • Les candidatures de P.D.I. es presentaran al Deganat del Centre*mitjançant aquesta instància
 • Reclamació al cens
  • Model  (omplir i imprimir)
  • Termini: del 31/10/2019 fins les 14h del 7/11/2019 al Deganat del Centre*
 • Vot anticipat
  • Termini: del 31/10/2019 fins les 14h del 20/11/2019 al Deganat del Centre*
 • Proclamació provisional de candidatures (8/11/2019 abans de les 15 hores)   PDI ALUMNAT
  • S'obre el termini per resoldre els defectes de forma de les mateixes (fins les 14h del 9/11/2019)
 • Proclamació definitiva de candidatures  (11/11/2019 abans de les 15h) PDI   ALUMNAT
 • Composició de les Meses Electorals (12/11/2019)  MESES ELECTORALS
  • El termini per justificar l'impossibilitat de formar part de la Mesa Electoral finalitza a les 14h del 19/11/2019
 • Proposta d'interventors
  • Model  (omplir i imprimir)
  • Presentar al Deganat del Centre*
 • ELECCIONS: 21/11/2019, 10h - 19h

Més informació en la web de la Junta Electoral de la Universitat

 
*Horari de Deganat: dilluns a divendres de 09h a 14h