University of Valencia logo Logo del portal

  • Office of the Principal of the University of Valencia

El Consell de Direcció visita la Unitat Central d'Investigació de Medicina (UCIM)

Membres del Consell de Direcció visitaren, en el matí del 2 d’octubre, les instal·lacions de l’estructura mixta de suport a la recerca en Medicina que té la seua seu a la Facultat de Medicina

La rectora de la Universitat de València M. Vicenta Mestre, el vicerector d’Investigació Carlos Hermenegildo i el gerent de la universitat Juan Vicente Climent visitaren el passat 2 d’octubre les instal·lacions de la Unitat Central d’Investigació de Medicina (UCIM) acompanyats del degà de la Facultat de Medicina Francisco Javier Chorro, membres de l’equip deganal i el coordinador de la unitat, el catedràtic de Fisiologia Pascual Medina.

La UCIM és un servei general universitari, una estructura mixta de suport a la recerca, que depén funcionalment del vicerectorat d’Investigació, pertany al Servei Central de Suport a la Recerca Experimental (SCSIE) de la Universitat de València i es troba adscrit a l’Institut de Recerca Sanitària INCLIVA. Així, la UCIM posa a disposició de la comunitat investigadora i la societat serveis cientificotècnics d’avantguarda amb aplicació en biomedicina en 11 àmbits diferents.

A la visita que ha tingut lloc a la Facultat de Medicina, el coordinador de la unitat, el professor Pascual Medina, ha informat el Consell de Direcció de les activitats que es duen a terme a les instal·lacions, el valor afegit de l’existència de serveis centrals d'investigació i les millores en infraestructures necessàries i en procés de construcció.

En aquest sentit, la rectora de la universitat M. Vicenta Mestre ha volgut remarcar “la importància de la investigació en Medicina, així com la interconnexió i diàleg entre la universitat, els seus serveis centrals d’investigació, i altres institucions, i l’optimització de recursos i l’aprofitament al màxim dels recursos materials i humans d’excel·lència amb què comptem a la Universitat de València”.

 

 
This website uses proprietary and third-party cookies for technical purposes, traffic analysis and to facilitate insertion of content in social networks on user request. If you continue to browse, we consider that you are accepting its use. For more information please consult ourcookies policy