University of Valencia logo Logo Office of the Vice‐Principal for Territorial Projection and Society Logo del portal

“L'educació de les dones en la història”
Julia Benavent Benavent - Filologia Francesa i Italiana, Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació

19 de maig de 2020
“Efectes del canvi climàtic sobre les poblacions europees d'ocells”
Emilio Barba Campos - Microbiologia i Ecologia, Facultat de Ciències Biològiques

21 d'abril de 2020
“Dones i Il·lustració a Europa i Amèrica”
Mónica Bolufer Peruga – Història Moderna i Contemporània, Facultat de Geografia i Història

24 de març de 2020
“Claus de l’envelliment amb èxit en el món. Per què ens interessen les Zones Blaves?”
Esperanza Navarro Pardo - Psicologia Evolutiva i de l'Educació, Facultat de Psicologia

18 de febrer de 2020
“Màrqueting en l'hipermercat”
Carmen Pérez Cabañero – Comercialització i Investigació de Mercats, Facultat d'Economia

14 de gener de 2020
“Jazz: una història interminable”
Vicent Lluis Fontelles - Didàctica de l'Expressió Musical, Plàstica i Corporal, Facultat de Magisteri

17 de desembre de 2019
“Entenent la influència dels nostres gens en els nostres patrons d'alimentació”
Dolores Corella Piquer - M.Prev. i Salut P.CC. Alimen, Toxic i Med.Legal, Facultat de Farmàcia

12 de novembre de 2019
“Cures de la pell i prevenció de malalties”
Violeta Zaragoza Ninet - Medicina, Facultat de Medicina

15 d'octubre de 2019