Logo de la Universitat de València Logo Oficina de Control Intern Logo del portal

Què és l'Oficina de Control Intern?

Les universitats són part integrant del sector públic, tot i que gaudeixen de diverses peculiaritats producte de la seua autonomia. El fet de pertànyer a l'àmbit de les administracions públiques (utilitzen recursos públics per a l'exercici de la seua activitat) implica l'obligació de rendir comptes i de sotmetre's a l'activitat fiscalitzadora dels òrgans de control competents, tant externs com interns.

En aquest marc, l'Oficina de Control Intern és una unitat establerta dins la Universitat de València per examinar-ne i avaluar-ne les activitats, com un servei per a l'organització. L'Oficina de Control Intern es configura com un intrument que té aquesta organització administrativa per a millorar-ne la gestió i per garantir que aquesta compleix les exigències de transparència, legalitat, eficàcia i eficiència en la utilització dels recursos disponibles.

A aquest efecte, aquesta unitat du a terme fonamentalment tasques d'auditoria interna, entesa com una activitat independent i objectiva d'assegurament i consulta, concebuda per agregar valor i millorar les operacions d'una organització. Ajuda a una organització a complir els seus objectius, aportant-hi un enfocament sistemàtic i disciplinat per avaluar i millorar l'eficàcia dels processos de gestió de riscos, de control i de govern.

L'Objectiu d'aquesta oficina és, doncs, proporcionar un servei constructiu a tota la comunitat universitària:

  • Assistint els membres de l'organització en el compliment efectiu de les seues responsabilitats; amb aquesta finalitat, l'auditoria els proporciona anàlisis, valoracions, recomanacions, consells i informació sobre les activitats realitzades.
  • Identificant els punts forts i les àrees de millora, a fi de proposar recomanacions que ajuden els responsables en el procés de presa de decisions a millorar els resultats de l'entitat.