Logo de la Universitat de València Logo Oficina de Control Intern Logo del portal

L'auditoria de despeses corresponent a la liquidació del pressupost de l'any 2017 la realitzarem, seguint la tendència habitual, en un entorn descentralitzat. Visitarem els diversos centres i les unitats gestores per consultar els expedients de despesa que constitueixen la mostra seleccionada.

El calendari previsible de visites, susceptible de lleugeres variacions, als diferents centres i unitats, amb els quals ens posarem en contacte amb prou antelació, és el que segueix:

Auditoria de regularitat:

Unitats preseleccionades per a l'Auditoria de Regularitat:

 Campus dels Tarongers
 Unitat  Data visita
Biblioteca de Ciències Socials "Gregori Maians" 05 juny
Biblioteca d'Educació "María Moliner" 05 juny
Facultat de Ciències Biològiques 21 maig
Facultat de Dret 28-29 maig
Facultat d'Economia 30-31 maig
Facultat de Magisteri 10 maig
Unitat de Gestió Campus dels Tarongers 12 juny
Unitat de Suport als Instituts dels Tarongers 06-07 juny
 
 Serveis Generals i altres entitats
 Unitat  Data visita
Gabinet de premsa 05 juny
Servei de Comptabilitat i Pressupost 26 abril
Servei de Formació Permanent 12 juny
Servei de Política Lingüística 13 juny
Taller d'Audiovisuals 05 juny
Unitat de Cultura Científica i de la Innovació. Càtedra Divulgació de la Ciència 13 juny

 

Unitats no preseleccionades per a l'Auditoria de regularitat, però que gestionen específiques del Pla Nacional I+D+I i altres despeses:

 Campus Burjassot-Paterna
 Unitat Data visita
Centre d'Investigació sobre la Desertificació (CIDE) 26 abril
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria 14 maig
Facultat de Ciències Biològiques 21-22 maig
Facultat de Ciències Matemàtiques 15 maig
Facultat de Farmàcia 14 maig
Facultat de Física 15 maig
Facultat de Química 24 juny
Unitat de Suport als Instituts del Campus Burjassot-Paterna 17-18 maig
   
 
 Campus de Blasco Ibàñez
 Unitat  Data visita
Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació 07 maig
Facultat de Filosofia i Ciències de l'Educació 07 maig
Facultat de Geografia i Història 07 maig
Facultat de Medicina i Odontologia 01 maig
Facultat de Psicologia 01 maig
Unitat de Gestió del Campus de Blasco Ibáñez 01 maig

 

 Comprovació de l'inventari: 

 

 Campus de Blasco Ibáñez
 Unitat  Data visita
Arxiu Històric 06 juliol
Biblioteca de Ciències de la Salut "Pelegrí Casanova" 04 juliol
Biblioteca d'Humanitats "Joan Reglà" 04 juliol
Institut d'Història de la Medicina i la Ciència "López Piñero" 05 juliol
Institut Universitari d'Investigació en Psicologia dels RRHH, del Desenvolupament organitzacional i de la Qualitat de vida laboral (IDOCAL) 06 juliol
Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana 06 juliol
Servei de Biblioteques i Documentació 05 juliol
Servei de Prevenció i Medi Ambient 04 juliol
Servei de Relacions Internacionals i Cooperació 05 juliol
Unitat de Gestió del Campus de Blasco Ibáñez 06 juliol
Unitat d'Igualtat 05 juliol
Unitat per a la Integració de Persones amb Discapacitat 04 juliol
Unitat de Suport al Vicerectorat de Cultura i Igualtat 05 juliol

 

Comprovació dels subministraments:

 
 Campus de Burjassot-Paterna
 Unitat  Data visita
Departament d'Enginyeria Química 02 juliol
Departament de Genètica 03 juliol
Departament de Medicina Preventiva i Salut Pública, Ciències de l'alimentació, Toxicologia i Medicina Legal 02 juliol
Departament de Química Analítica 03 juliol
Facultat de Ciències Biològiques 03 juliol
Facultat de Química 03 juliol
Institut de Biologia Integrativa de Sistemes 02 juliol
Institut de Ciència Molecular (ICMOL) 02 juliol
Institut de Física Mèdica (IFIMED) 02 juliol
Museu de Geologia 03 juliol
Servei Central de Suport a la Investigació Experimental (SCSIE) 02 juliol
 
 Campus de Blasco Ibáñez
Unitat  Data visita
Departament de Farmacologia 03 juliol
Laboratori de Geomorfologia 03 juliol
Servei d'Educació Física i Esports (SEFE) 13 juny
 

 

 Actualitzat juny 2018

 

Per a qualsevol dubte o aclariment, us podeu adreçar a: Control.Intern@uv.es, Telf. 96 398 38 19