Logo de la Universitat de València Logo Oficina de Control Intern Logo del portal

Són objecte de fiscalització prèvia, les convocatòries de premis en metàl.lic o en espècie que complisquen qualsevol dels requisits següents:

a) En el cas que la convocatòria contemple l'adjudicació d'un premi, si el seu valor excedeix de 300 euros.

b) En el cas que la convocatòria contemple l'atorgar diversos premis, si el seu valor total excedeix de 1.000 euros, o en altre cas, si el valor d'almenys un d'ells excedeix de 300 euros.