University of Valencia logo Logo Ontinyent Campus Logo del portal

Ajudes TFG Campus d'Ontinyent

Amb la finalitat d'estimular l’activitat docent i investigadora sobre temes relacionats amb la comarca de la Vall d’Albaida, la Fundació Universitària “Campus d'Ontinyent” convoca la segona edició d’ajudes per a realitzar els Treballs de Fi de Grau (TFG) de les titulacions de grau que existeixen al Campus d’Ontinyent de la Universitat de València.

****** FINS LES 14h. DEL DIVENDRES 14 DE MAIG DE 2021 ******

CARACTERÍSTIQUES DE LA CONVOCATÒRIA

En aquesta convocatòria s’ofereixen 12 ajudes distribuïdes de la manera següent:

  • Tres ajudes per a realitzar el TFG del Grau en Administració i Direcció d'Empreses.
  • Tres ajudes per a realitzar el TFG del Grau en Mestre/a en Educació Infantil.
  • Tres ajudes per a realitzar el TFG del Grau en Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport.
  • Tres ajudes per a realitzar el TFG del Grau en Infermeria.

El tema de tots els TFGs que reben aquesta ajuda, haurà d’estar relacionat amb la comarca de la Vall d’Albaida. Els participants hauran de respondre de l'autoria, l'originalitat i el caràcter inèdit del treball presentat, assumint les responsabilitats que se'n deriven, si en I' elaboració es vulneren drets de propietat intel·lectual de tercers.

                    BASES                                   INSTANCIA

FINS LES 14h. DEL DIVENDRES 14 DE MAIG DE 2021