University of Valencia logo Logo Faculty of Philosophy and Educational Sciences Logo del portal

Finançament de despeses de manteniment o substitució d'equipament científic - Convocatòria 2019. Resolució amb les relacions definitives de les sol·licituds concedides i denegades.

  • March 2nd, 2020

Amb la finalitat d'afavorir la investigació de qualitat, adequar i millorar els recursos destinats a l'activitat investigadora i potenciar la transferència de coneixement, el Rectorat de la Universitat de València inicia el procediment de distribució d'una partida econòmica del Programa Pressupostari 5 «Promoció de la Investigació i la Tecnologia» que es consigna al Pressupost de la Universitat de València per a l'any 2019 per al finançament de despeses de manteniment o substitució d'equipament científic. Ampliació del termini per al procediment d’assignació pressupostària per al finançament de despeses de manteniment o substitució d’equipament científic de la Universitat de València.

Links: