University of Valencia logo Logo Faculty of Philosophy and Educational Sciences Logo del portal

Recomanacions per a una Docència no-presencial en la Facultat de Filosofia i Ciències de l'Educació

  • March 23rd, 2020
Image de la noticia

Enfront de la situació excepció provocada pel CODI-19, 2l equipe deganal, juntament amb les direccions de Dpt. i les coordinacions de titulació han elaborat un portal web en el qual trobaràs recomanacions pedagògiques, recursos, estratègies docents i eines que esperem puguen servir-te d'ajuda per a repensar la teua docència en una modalitat online.

El contingut d'aquest lloc s'actualitzarà periòdicament. Tingues present que els recursos que ací es presentaran tenen per objecte ser una guia d'adaptació en aquest context sobrevingut.

Links: