University of Valencia logo Logo del portal

  • Facultat de Física

Membres de la Comissió de Pràctiques de Centre

Jordi Vidal Perona                           President

Santiago González de la Hoz          Coordinador de Pràctiques del Centre i del Grau  en Física

Núria Garro Martínez                       Representant de la CAT del Grau en Física

Javier García Monreal                      Representant de la CAT del Grau en Física

José Juan Esteve Taboada              Coordinador de Pràctiques dels estudis d'Óptica i Optometria

Santiago García Lázaro                   Representant de la CAT del Grau en Óptica i Optometria.

Juan Zúñiga Román                         Representant de la CCA del Màster en Física Avançada

Javier Vijande Asenjo                       Representant de la CCA del Màster en Física Mèdica

Inmaculada Bueno Gimeno              Representant de la CCA del Màster en Optometria Avançada i Ciències de la Visió

César Coll Company                        Representant de la CCA del Màster en Teledetecció

Rosa Vila Andrés                              Representant de l'Estudiantat

Mª Ángeles Sáez Miralles                 Representant del PAS

Miguel A. Barberá Gregori                Representant de l’ADEIT

 
This website uses proprietary and third-party cookies for technical purposes, traffic analysis and to facilitate insertion of content in social networks on user request. If you continue to browse, we consider that you are accepting its use. For more information please consult ourcookies policy