PREINSCRIPCIÓ

Documentació que han d'aportar els estudiants que tenen obligació de presentar en PAPER la preinscripció.
Documentació

 

INSTRUCCIONS DE MATRÍCULA

 

MATRÍCULA DE GRAU PER A ALUMNES DE NOU INGRÉS (CURS 2017-2018)

Preinscripció: Del 12 de juny al 7 de juliol del 2017. Enllaç.

Preinscripció: Del 12 de juny al 10 de juliol del 2017. Dirigit als següents grups: estudiants amb credencial de la UNED en el curs 2016/2017, estudiants de la UE sense accés a la universitat i per a alumnes de batxiller homologat que realitzen les proves PAU en la UNED en el curs 2016/2017. Enllaç.

Assemblea informativa: Dia 17 de juliol del 2017 a les 12 hores. L’assemblea informativa es realitzarà en la Facultat de Fisioteràpia, en l’aula M-23.

Matrícula de Primer de Grau: Els alumnes realitzaran la matrícula segons la seua “cita de matrícula”.

Ajuda automatrícula 

Ordre de domiciliació

Llista d'espera: Una vegada coneguts els resultats, si no has estat admès/a en la primera opció de titulació que sol·licitares, se t'adjudica un nombre d'ordre en la llista d'espera.

Si estàs en llista d'espera i t'interessa obtenir plaça, has d'accedir al portal web de la Universitat de València i confirmar en cadascuna de les titulacions en les quals estàs en llista d'espera, el teu interès per continuar en ella, així podràs participar en les adjudicacions de plaça de les següents crides.

Avís: En el cas que no realitzes aquesta confirmació, el programa t'exclourà automàticament dels llistats, amb la qual cosa, perdràs l'opció de ser admès/a en eixa titulació.

 Matrícula admesos llistes d’espera:

Admesos llista d'espera

Matrícula

Hora de Matrícula

Lloc

1ª Crida: 24 de Juliol de 2017

26-07-2017

A les 9:00 h

Aula d’Informática

2ª Crida: 27 de Juliol de 2017

31-07-2017

A les 9:00 h

Aula d’Informática

3ª Crida: 04 de Setembre de 2017

06-09-2017

A les 9:00 h

Aula d’Informática

 

Sol·licitud de matrícula a Temps Parcial:   Els alumnes que vulguen realitzar la matrícula a temps parcial hauran de presentar la sol·licitud en el moment de la matrícula, juntament amb la documentació corresponent que justifique els motius d’aquesta sol·licitud. La sol·licitud es presentarà en el registre de la Secretaria de la Facultat de Fisioteràpia o altres registres dels establits en l'article 38 de la LRJPAC.

Es pot utilitzar el procediment telemàtic "Sol·licitud d'estudis amb dedicació a temps parcial" a través de ENTREU, enllaç.

Termini: En el moment de la matrícula.

Instància.

Resolució:

 

Sol·licitud de Reconeixement/Tranferència de crèdits: mirar pàgina web de Tràmits i Procediments.

 

MATRÍCULA DE GRAU (CURSOS 2º, 3º i 4º)


Cada estudiant haurà de realitzar l'automatrícula el dia i l'hora que indique la seua cita de matrícula. Enguany la consulta de la data de matrícula serà a través de la SECRETARIA VIRTUAL. No hi haurà enviament de SMS.

Termini: Del 24 al 31 de juliol de 2017 i de l'1 al 5 de setembre de 2017.

Nota: L'aula d'informàtica de la Facultat de Fisioteràpia estarà a la disposició dels estudiants en horari de 9 a 14 hores.

 

Sol·licitud de matrícula a temps parcial per a estudiants de segona i posteriors matrícules: Els alumnes que vulguen realitzar la matrícula a temps parcial hauran de presentar la sol·licitud en el termini corresponent, juntament amb la documentació corresponent que justifique els motius d'aquesta sol·licitud.


Termini: De 29 de juny al 15 de juliol de 2017.

Instància: La sol·licitud es pot presentar en el registre de la Secretaria de la Facultat de Fisioteràpia o altres registres dels establits en l'article 38 de la LRJPAC i també es pot utilitzar el procediment telemàtic (DEDPAR) a través de la seu electrònica ENTREU.

Instància per a Secretària.

Instància a través de ENTREU.

Resolució: Abans del 30 de juliol de 2017. Es publicarà en el tauler d'anuncis de la Universitat dins de l'apartat d'accés i admissió. Enllaç

 

Sol·licitud de Reconeixement/Tranferència de crèdits: mirar pàgina web de Tràmits i Procediments.

 

 REINCORPORACIÓ AL GRAU DE FISIOTERÀPIA


Sol·licitud de reincorporació als estudis de Grau de Fisioteràpia per a aquells alumnes que no van estar l'any anterior en aquesta titulació i centre.


Termini: Del 12 de juny al 14 de juliol de 2017.

Instància.

Instància a través de la Seu Electrònica  ENTREU, procediment "CONEST". ENTREU.

 

CONTINUACIÓ D'ESTUDIS OFICIALS PARCIALS (TRASLLATS) (CURS 2017-2018)

El termini de presentació de les sol·licituds serà de l'1 al 30 de juliol de 2017.

Requisits

La sol·licitud d'accés a la universitat pel procediment de "Admissió per estudis oficials parcials" pot realitzar-se a través de sol·licitud en paper i/o en els registres legalment establits. Sol·licitud

Resolució: Abans de 30 de setembre de 2017. Els resultats es publicaran en la pàgina web del centre i en el Tauler d'anuncis . Llista d'admesos.

 

AMPLIACIÓ DE MATRÍCULA


Només de les assignatures i grups que s'oferisquen per quedar vacants, una vegada finalitzada la matrícula.

Termini: De l'1 al 9 de setembre de 2016.

Instància.

Resolució: Es publicarà en la pàgina web del centre.

 

AMPLIACIÓ DE MATRÍCULA (Treball  de Fi de Grau i Pràctiques Externes)


Aquesta ampliació de matrícula només és per a les assignatures de Treball de Fi de Grau i Pràctiques Externes. Aquesta ampliació de matrícula va dirigida als alumnes que en aquest moment complisquen els requisits per a matricular aquestes assignatures i puga cursar-les.


Termini: Del 13 al 24 de febrer de 2017.

Instància.

Resolució

 

 

 
This website uses proprietary and third-party cookies for technical purposes, traffic analysis and to facilitate insertion of content in social networks on user request. If you continue to browse, we consider that you are accepting its use. For more information please consult ourcookies policy