University of Valencia logo Logo Department of Prehistory, Archaeology and Ancient History Logo del portal

Directora: Aranegui Gascó, Carmen (CU)

Excavacions a la factoria fenícia i púnica de Lixus (Marroc)