University of Valencia logo Logo Department of Prehistory, Archaeology and Ancient History Logo del portal

Directora: Aranegui Gascó, Carmen (CU)

Resum: Estudi arqueològic de les ceràmiques ibèriques decorades amb figures vegetals animals i humanes i hipòtesi d'atribució a les classes dominants de les ciutats ibèriques del sector comprés entre el País Valencià i Múrcia, durant el període ibèric ple, en la seua fase final. Per a açó últim s'aplica un mètode de anàlisi iconogràfic; complementari de l'arqueològic.

Camp d'aplicació: Arqueologia. Patrimoni històric. Difusió cultural. Història de l'Art Valencià.