University of Valencia logo Logo Department of Preventive Medicine and Public Health, Food Sciencs, Toxicology and Forensic Medicine Logo del portal

Els professors Manel Lozano Relaño i Lara Manyes i Font es troben a la Lund University

  • September 24th, 2020
Image de la noticia

Els professors Manel Lozano Relaño i Lara Manyes i Font es troben a la Lund University (Suècia) gaudint d'una estada investigadora de tres mesos, fins novembre de 2020. La seua investigació versarà sobre estudis epigenètics a nivell de recerca bàsica i clínica.

Estan finançats per l'ajuda BEST 2020 de la Conselleria d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital de la Generalitat Valenciana .