University of Valencia logo Logo Department of Preventive Medicine and Public Health, Food Sciencs, Toxicology and Forensic Medicine Logo del portal

Professors de les àrees de Tecnologia d´Aliments i Nutrició i Bromatologia aconsegueixen un projecte d´innovació educativa

  • October 26th, 2020
Professorat del projecte.

El projecte “BreakoutEDU en ciències de l´alimentació, la ludificació com eina d´aprenentatge” (UV-SFPIE_PID-1355924) ha rebut una avaluació positiva en la darrera convocatòria de Projectes d´Innovació Educativa del Servei de Formació Permanent i Innovació Educativa de la nostra universitat (curs 2020/2021). El projecte estarà coordinat per la professora Amparo Gamero i contarà amb la col·laboració dels professors Antonio Cilla, Guadalupe García, Pedro Martínez, Yelko Rodríguez i Patricia Roig.

Un BreakoutEDU és una activitat de ludificació que persegueix resoldre un misteri a través de la resolució de diversos enigmes. Es treballen competències com el treball en equip, la resolució de problemes, treballar sota pressió, etc., fomentant l´aplicació dels conceptes teòrics a problemas transversals a diverses assignatures i acostant la realitat laboral a l´aula.

L´objectiu principal del projecte és comprobar si la ludificació a través d´un BreakoutEDU aconsegueix una major adquisició de conceptes en comparació a les clases magistrals tradicionals, tant a curt com a mitjà termini. Els alumnes de 2º curs de Ciència i Tecnologia dels Aliments i de Nutrició Humana i Dietètica duran a terme un BreakoutEDU digital especialment dissenyat per a aquest projecte i que inclourà conceptes de diverses assignatures: Transformació i conservació (CTA), Bases de la Tecnologia dels Aliments (NHD), Química dels aliments (CTA i NHD) i Bromatologia (NHD). L´aprenentatge dels alumnes s´avaluarà a través de diversos tests on-line.

Si es demostra l´eficàcia d´aquesta eina de ludificació en l´aprenentatge es planteja la possibilitat d´ampliar el projecte en un futur a altres assignatures i cursos dels graus esmentats o, fins i tot, a altres graus, com una estratègia innovadora ajustada a les demandes i inquietuds de les noves generacions d´estudiants.