Convocatòries 2016 - 2017 

 

Convocatòries per a la contractació temporal

 


 

CONCURS Nº1 - Categoria: Professor/a Ajudant Doctor

Resolució de data 22 de juny de 2016, del Rectorat de la Universitat de Valencia, per la qual es convoquen concursos per a la provisió de places de personal docent contractat de caràcter temporal per al curs 2016-2017.

(Termini de presentació d'instàncies del 30  de juny al 11 de juliol de 2016, ambdos inclosos). DOCV 29/06/2016

 

Acord d'ampliació del termini per a resoldre els concursos per a provisió de plaçes de professorat ajudant doctor adscrit a la facultat de Psicologia (Convocatòria 1)

ACORDA: Ampliar 15 dies el termini per a resoldre l'esmentat concurs el qual finalitzarà el proper 29 de setembre de 2016. 

 

Departament 268 Psicobiologia
Àrea 725 Psicobiologia.
 
Plaça/es: 1635-6486
 
Categoria: Professor/a ajudant Doctor/a           Dedicació T.C.                 Nº de places: 2     
Requisits específics: Grau/Llicenciatura en Psicologia. Coneixement de valencià a nivell C1 (Suficiència). 
 

Departament: 295 Personalitat, Avaluació i Tractaments Psicològics

Àrea: 680 Personalitat, Avaluació i Tractaments Psicològics

 
Plaça/es: 1613-2066
 
Categoria: Professor/a ajudant Doctor/a           Dedicació T.C.                 Nº de places: 2.     
Requisits específics: Coneixement de valencià a nivell C1 (Suficiència). 
 
 

 

CONCURS Nº 3:   Resolució de data 15 de juliol de 2016, del Rectorat de la Universitat de València, per la qual es convoca concurs per a la provisió de places de personal docent contractat de caràcter temporal per al curs 2016-2017. 

Presentació d'instàncies: Del 23 de juliol al 3 de setembre de 2016 (ambdós inclosos) DOCV 22-07-2016

 

Departament: 300 Psicologia Bàsica

Àrea: 730 Psicologia Bàsica

 

Plaça/es: 5410

Categoria: Professor/a associat/ada       Dedicació: 3 + 3 hores     Nº de places: 1

Requisits específics: Grau/Llicenciatura en Psicologia. Coneixement de valencià a nivell C1 (Suficiència). Altres indicacions: Horari de matí i vesprada.

Llista provisional

Llista definitiva
Proposta
Annex I
Annex II

 

Plaça/es: 8929

Categoria: Professor/a associat/ada       Dedicació: 3 + 3 hores    Nº de places: 1

Incidències de començament de curs. Requisits específics: Grau/Llicenciatura en Psicologia. Coneixement de valencià a nivell C1 (Suficiència). Altres indicacions: Horari de matí i vesprada.

Llista provisional

Llista definitiva
Proposta
Annex I
Annex II

 


CONCURS Nº 6: Resolució de data 15 de setembre de 2016, del Rectorat de la Universitat de València, per la qual es convoca concurs per a la provisió de places de personal docent contractat de caràcter temporal per al curs 2016-2017.

Presentació d'instàncies: Del 21 de setembre a l'1 d'octubre de 2016 (ambdós inclosos) DOCV 20-09-2016

Departament: 305 Psicologia Evolutiva i de l'Educació

Plaça/es: 9535

Categoria: Professor/a associat/ada       Dedicació: 3 + 3 hores        Nº de places: 1

Incidències de començament de curs. Perfil: Per a impartir docència en l'especialitat del Màster de Professor/a d'Educació Secundària. Requisit específic: Professor/a d'Educació Secundària o Professor tècnic/Professora tècnica de formació professional. Grau/Llicenciatura en Psicologia. Coneixement de valencià a nivell C1 (Suficiència). Altres indicacions: Contractació des de l'1 de setembre de 2016 fins a 29 de gener de 2017. Horari de vesprada.

Documentació Publicada associada a la Plaça

 


Convocatòries 2017 - 2018 

CONCURS Nº 1: Resolució de data 30 de maig de 2017, del Rectorat de la Universitat de València, per la qual es convoca concurs per a la provisió de places de personal docent contractat de caràcter temporal per al curs 2017-201.

Presentació d'instàncies: Del 7 al 20 de juny de 2017 DOGV 06-06-2017

Departament: 267 Metodologia de les Ciències del Comportament

Plaça/es: 1449 - 4032

Categoria: Professor/a ajudant doctor/a        Dedicació: T.C.                  Nº de places: 2

Requisits específics: Grau/Llicenciatura en Psicologia. Coneixement de valencià a nivell C1 (Suficiència).

Documentació Publicada associada a la Plaça


CONCURS Nº 3: Resolució de data 6 de juny de 2017, del Rectorat de la Universitat de València, per la qual es convoca concurs per a la provisió de places de personal docent contractat de caràcter temporal per al curs 2017-2018.

Presentació d'instàncies: Del 9 al 22 de juny de 2017 DOGV 08-06-2017

Departament: 305 Psicologia Evolutiva i de l'Educació

Plaça/es: 5566 - 6154

Categoria: Professor/a ajudant doctor/a        Dedicació: T.C.                Nº de places: 2

Requisits específics: Grau/Llicenciatura en Psicologia. Coneixement de valencià a nivell C1 (Suficiència).

Documentació Publicada associada a la Plaça


CONCURS Nº 4Resolució de data 8 de juny de 2017, del Rectorat de la Universitat de València, per la qual es convoquen concursos per a la provisió de places de professorat associat amb plaça assistencial als centres sanitaris concertats amb la universitat per al curs 2017-2018.

Presentació d'instàncies: Del 14 al 27 de juny de 2017 DOGV 13-06-2017

Departament: 295 Personalitat, Avaluació i Tractaments Psicològics

C.S. Malva-rosa

Plaça/es: 6132

Categoria: Professor/a associat/ada assistencial       Dedicació: T.P.          Nº de places: 1

Perfil: "Psicologia Clínica".

Altres indicacions: Contractació des de l'1 de setembre de 2017 fins a 31 d'agost de 2018.

Documentació Publicada associada a la Plaça

Hospital de Requena

Plaça/es: 5421

Categoria: Professor/a associat/ada assistencial         Dedicació: T.P.       Nº de places: 1

Perfil: "Psicologia Clínica". Localització: Unitat de Salut Mental de Requena.

Altres indicacions: Contractació des de l'1 de setembre de 2017 fins a 31 d'agost de 2018.

Documentació Publicada associada a la Plaça

Hospital Lluís Alcanyís de Xàtiva

Plaça/es: 5258

Categoria: Professor/a associat/ada assistencial         Dedicació: T.P.        Nº de places: 1

Perfil: "Psicologia Clínica". Localització: Unitat de Salut Mental de Xàtiva.

Altres indicacions: Contractació des de l'1 de setembre de 2017 fins a 31 d'agost de 2018.

Documentació Publicada associada a la Plaça

Departament: 300 Psicologia Bàsica 

Departament de Salut de València - Clínic - La Malva-rosa

Plaça/es: 5735

Categoria: Professor/a associat/ada assistencial        Dedicació: T.P.           Nº de places: 1

Perfil: "Psicologia Clínica". Localització: Unitat de Conductes Addictives - Grau/Pare Porta.

Altres indicacions: Contractació des de l'1 de setembre de 2017 fins a 31 d'agost de 2018.

Documentació Publicada associada a la Plaça

Hospital General Universitari

Plaça/es: 5703

Categoria: Professor/a associat/ada assistencial          Dedicació: T.P.          Nº de places: 1

Perfil: "Psicologia Clínica". Localització: Unitat de Conductes Addictives de Torrent.

Altres indicacions: Contractació des de l'1 de setembre de 2017 fins a 31 d'agost de 2018.

Documentació Publicada associada a la Plaça

Hospital Lluís Alcanyís de Xàtiva

Plaça/es: 5847

Categoria: Professor/a associat/ada assistencial          Dedicació: T.P.           Nº de places: 1

Perfil: "Psicologia Clínica". Localització: Unitat de Salut Mental de Pobla Llarga.

Altres indicacions: Contractació des de l'1 de setembre de 2017 fins a 31 d'agost de 2018.

Documentació Publicada associada a la Plaça


CONCURS Nº 7: Resolució de data 26 de juny de 2017, del Rectorat de la Universitat de València, per la qual es convoca concurs per a la provisió de places de personal docent contractat de caràcter temporal per al curs 2017-2018.

Presentació d'instàncies: Del 4 al 18 de juliol de 2017 DOGV 4-07-2017

Departament: 300 Psicologia Bàsica

Plaça/es: 8937

Categoria: Professor/a associat/ada                        Dedicació: 6 + 6 hores                               Nº de places: 1

Incidències de començament de curs. Perfil: "Logopèdia". Requisits específics: Grau/Diplomatura en Logopèdia. Coneixement de valencià a nivell C1 (Suficiència).

Altres indicacions: Horari de matí i vesprada.

Documentació Publicada associada a la Plaça

Departament: 306 Psicologia Social

Plaça/es: 6549

Categoria: Professor/a ajudant doctor/a                      Dedicació: T.C.                                      Nº de places: 1

Requisits específics: Grau/Llicenciatura en Psicologia. Coneixement d'anglès a nivell B2. Coneixement de valencià a nivell C1 (Suficiència).

Documentació Publicada associada a la Plaça


CONCURS Nº 8Resolució de data 27 de juny de 2017, del Rectorat de la Universitat de València, per la qual es convoquen concursos per a la provisió de places de professorat associat amb plaça assistencial als centres sanitaris concertats amb la universitat per al curs 2017-2018.

Presentació d'instàncies: Del 4 al 18 de juliol de 2017 DOGV 4-07-2017

Departament: 300 Psicologia Bàsica 

Departament de Salut d'Arnau de Vilanova

Plaça/es: 6072

Categoria: Professor/a associat/ada assistencial            Dedicació T.P.               Nº de places: 1

Perfil: "Psicologia Clínica". Localització: Unitat de Conductes Addictives de Montcada.

Documentació Publicada associada a la Plaça

Departament de Salut de València - La Fe

Plaça/es: 6122

Categoria: Professor/a associat/ada assistencial                 Dedicació T.P.            Nº de places: 1

Perfil: "Psicologia Clínica". Localització: Unitat de Conductes Addictives Nou Campanar.

Documentació Publicada associada a la Plaça


CONCURS Nº 11Resolució de data 10 de juliol de 2017, del Rectorat de la Universitat de València, per la qual es convoquen concursos per a la provisió de places de professorat associat amb plaça assistencial als centres sanitaris concertats amb la universitat per al curs 2017-2018.

Presentació d'instàncies: Del 12 al 25 de juliol de 2017 DOGV 11-07-2017

Departament: 295 Personalitat, Avaluació i Tractaments Psicològics 

Departament de Salut d'Arnau de Vilanova

Plaça/es: 6008

Categoria: Professor/a associat/ada assistencial             Dedicació: T.P.            Nº de places: 1

Perfil: "Psicologia Clínica". Localització: Unitat de Conductes Addictives de Paterna.

Documentació Publicada associada a la Plaça

Departament de Salut d'Arnau de Vilanova - Llíria

Plaça/es: 5419

Categoria: Professor/a associat/ada assistencial                Dedicació: T.P.          Nº de places: 1

Perfil: "Psicologia Clínica". Localització: C.S.M. Burjassot.

Documentació Publicada associada a la Plaça

Plaça/es: 6012

Categoria: Professor/a associat/ada assistencial               Dedicació: T.P.            Nº de places: 1

Perfil: "Psicologia Clínica". Localització: C.S. L'Eliana.

Documentació Publicada associada a la Plaça

Departament de Salut de València - Doctor Peset

Plaça/es: 5259

Categoria: Professor/a associat/ada assistencial                Dedicació: T.P.            Nº de places: 1

Perfil: "Psicologia Clínica". Localització: Unitat de Salut Sexual i Reproductiva C.S. Font de Sant Lluís.

Documentació Publicada associada a la Plaça

Departament de Salut de València - La Fe

Plaça/es: 5261

Categoria: Professor/a associat/ada assistencial

Perfil: "Psicologia Clínica"                                                Dedicació: T.P.             Nº de places: 1 .

Localització: U.S.M. Catarroja.

Documentació Publicada associada a la Plaça

Plaça/es: 5712

Categoria: Professor/a associat/ada assistencial

Perfil: "Psicologia Clínica"                                               Dedicació: T.P.               Nº de places: 1 .

Localització: C.S. Miquel Servet. Hospital General Universitari

Documentació Publicada associada a la Plaça

Plaça/es: 6133

Categoria: Professor/a associat/ada assistencial

Perfil: "Psicologia Clínica"                                               Dedicació: T.P.                 Nº de places: 1 .

Localització:Hospital Universitari "Doctor Peset"

Documentació Publicada associada a la Plaça

Plaça/es: 5420

Categoria: Professor/a associat/ada assistencial

Perfil: "Psicologia Clínica"                                              Dedicació: T.P.                    Nº de places: 1 .

Localització: Unitat de Salut Mental Font de Sant Lluís.

Documentació Publicada associada a la Plaça

Plaça/es: 6455

Categoria: Professor/a associat/ada assistencial

Perfil: "Psicologia Clínica"                                             Dedicació: T.P.                     Nº de places: 1 .

Localització: C.S.M. San Marcelino.

Documentació Publicada associada a la Plaça

 

CONCURS Nº 14: Resolució de data 28 de juliol de 2017, del Rectorat de la Universitat de València, per la qual es convoca concurs per a la provisió de places de personal docent contractat de caràcter temporal per al curs 2017-2018.

Presentació d'instàncies: De l'1 al 14 de setembre de 2017 DOGV 03-08-2017

Departament: 267 Metodologia de les Ciències del Comportament

Plaça/es: 4297 - 5085

Categoria: Professor/a associat/ada

Dedicació: 3 + 3 hores                                     Nº de places: 2

Per acumulació de càrrecs acadèmics. Requisits específics: Grau/Llicenciatura en Psicologia. Coneixement de valencià a nivell C1 (Suficiència). Altres indicacions: Horari de matí i vesprada.

Documentació Publicada associada a la Plaça

Departament: 300 Psicologia Bàsica 

Plaça/es: 4286b

Categoria: Professor/a associat/ada

Dedicació: 6 + 6 hores                                 Nº de places: 1

Amb càrrec plaça de professorat C.U. vacant. Requisit específic: Coneixement de valencià a nivell C1 (Suficiència). Altres indicacions: Horari de matí i vesprada.

Documentació Publicada associada a la Plaça

Plaça/es: 4823a - 4823b

Categoria: Professor/a associat/ada

Dedicació: 4 + 4 hores                                 Nº de places: 2

Per substituir professorat de baixa per malaltia. Requisit específic: Coneixement de valencià a nivell C1 (Suficiència). Altres indicacions: Horari de matí i vesprada.

Documentació Publicada associada a la Plaça

Plaça/es: 8071

Categoria: Professor/a associat/ada

Dedicació: 6 + 6 hores                                   Nº de places: 1

Incidències de començament de curs. Requisits específics: Coneixement d'anglès a nivell B2. Coneixement de valencià a nivell C1 (Suficiència). Altres indicacions: Horari de matí i vesprada.

Documentació Publicada associada a la Plaça

Plaça/es: 8953

Categoria: Professor/a associat/ada

Dedicació: 4 + 4 hores                                      Nº de places: 1

Incidències de començament de curs. Requisit específic: Coneixement de valencià a nivell C1 (Suficiència). Altres indicacions: Horari de matí i vesprada.

Documentació Publicada associada a la Plaça

 

CONCURS Nº 21: Resolució de data 10 de novembre de 2017, del Rectorat de la Universitat de València, per la qual es convoca concurs per a la provisió de places de personal docent contractat de caràcter temporal per al curs 2017-2018.

Presentació d'instàncies: Del 20 de novembre a l'1 de desembre  de 2017  DOGV 17-11-2017

Departament: 300 Psicologia Bàsica

Plaça/es: 4512

Categoria: Professor/a associat/ada

Dedicació: 6 + 6 hores                                  Nº de places: 1

Per substituir professorat en comissió de serveis. Requisits específics: Grau/Llicenciatura en Psicologia. Coneixement de valencià a nivell C1 (Suficiència). Altres indicacions: Horari de matí i vesprada.

Documentació Publicada associada a la Plaça

 

CONCURS Nº 23: Resolució de data 24 de novembre de 2017, del Rectorat de la Universitat de València, per la qual es convoca concurs per a la provisió de places de personal docent contractat de caràcter temporal per al curs 2017-2018.

Presentació d'instàncies: Del 4 al 19 de desembre de 2017  DOGV 1-12-2017

Departament: 295 Personalitat, Avaluació i Tractaments Psicològics

Plaça/es: 9685

Categoria: Professor/a associat/ada

Dedicació: 5 + 5 hores                               Nº de places: 1

Incidències de començament de curs. Requisits específics: Grau/Llicenciatura en Psicologia. Coneixement de valencià a nivell C1 (Suficiència). Altres indicacions: Contractació des del 29 de gener al 31 de juliol de 2018. Horari de matí i vesprada.

Documentació Publicada associada a la Plaça

CONCURS Nº 26: Resolució de data 22 de desembre de 2017, del Rectorat de la Universitat de València, per la qual es convoca concurs per a la provisió de places de personal docent contractat de caràcter temporal per al curs 2017-2018.

Presentació d'instàncies: Del 29 de decembre del 2017 al 12 de gener de 2018 DOGV 28-12-2017

Departament: 295 Personalitat, Avaluació i Tractaments Psicològics

Plaça/es: 9391

Categoria: Professor/a associat/ada

Dedicació: 6 + 6 hores                                   Nº de places: 1

Incidències de començament de curs. Requisits específics: Grau/Llicenciatura en Psicologia. Coneixement de valencià a nivell C1 (Suficiència). Altres indicacions: Contractació des del 29 de gener al 31 de juliol de 2018. Horari de matí i vesprada.

Documentació Publicada associada a la Plaça

 

Departament: 305 Psicologia Evolutiva i de l'Educació

Plaça/es: 8628b - 9546

Categoria: Professor/a associat/ada

Dedicació: 3 + 3 hores                                 Nº de places: 2

Incidències de començament de curs. Requisits específics: Grau/Llicenciatura en Psicologia. Coneixement de valencià a nivell C1 (Suficiència). Altres indicacions: Contractació des del 29 de gener al 31 de juliol de 2018. Horari de matí.

Documentació Publicada associada a la Plaça

 

CONCURS Nº 27: Resolució de data 15 de gener de 2018, del Rectorat de la Universitat de València, per la qual es convoca concurs per a la provisió de places de personal docent contractat de caràcter temporal per al curs 2017-2018. 

Presentació d'instàncies: Del 29 de gener al 9 de febrer de 2018 DOGV 26-01-2018

Departament: 295 Personalitat, Avaluació i Tractaments Psicològics

Plaça/es: 5953

Categoria: Professor/a ajudant doctor/a

Dedicació T.C.                                           Nº de places: 1

Requisits específics: Grau/Llicenciatura en Psicologia. Coneixement de valencià a nivell C1 (Suficiència).

Documentació Publicada associada a la Plaça

 

Departament: 300 Psicologia Bàsica

Plaça/es: 1644

Categoria: Professor/a ajudant doctor/a

Dedicació T.C.                                       Nº de places: 1

Requisits específics: Grau/Llicenciatura en Psicologia. Coneixement de valencià a nivell C1 (Suficiència).

Documentació Publicada associada a la Plaça

 

 

 
Aquesta pàgina web utilitza cookies pròpies i de tercers amb fins tècnics , d'anàlisi del trànsit per facilitar la inserció de continguts en xarxes socials a petició de l'usuari . Si continua navegant , considerem que accepta el seu ús . Per a més informació consulte la nostrapolítica cookies