Convocatòries 2018 - 2019 

CONCURS URGENT              
Departament 268 - Psicobiologia
Plaça/es 7109a
Categoria Professor/a Associat/ada                                              
Dedicació T.P. 4+4
Requisits Grado/ Llicenciatura en Psicologia. Valencià C1
Documentació Publicacions associades a la plaça
Present. instàncias: Del 12-12-2018 al 18-12-2018
Altres indicacions: Contractació fins al el 31 de agost de 2019. Horari matí i vesprada

 

CONCURS Nº 22                Resolució del Rectorat de la UV                   DOGV           
Departament 306- Psicologia Social
Plaça/es 9483-9717
Categoria Professor/a Associat/ada                                              
Dedicació T.P. 5+5
Requisits Grado/ Llicenciatura en Psicologia. Valencià C1
Documentació Publicacions associades a la plaça
Present. instàncias: Del 29-11-2018 al 13-12-2018
Altres indicacions: Contractació fins al el 31 de agost de 2019. Horari vesprada

 

Departament 306- Psicologia Social
Plaça/es 9718
Categoria Professor/a Associat/ada        
Dedicació T.P.   4+4
Requisits Grado/ Llicenciatura en Psicologia. Valencià C1
Documentació Publicacions associades a la plaça            
Present. instàncies: Del 29-11-2018 al 13-12-2018
Altres indicacions Contractació fins al el 31 de agost de 2019. Horari de matí

 

CONCURS Nº 17                  Resolució del Rectorat de la UV                   DOGV           
Departament 295 - Personalitat, Avaluació i Tractaments Psicològics
Plaça/es 6452
Categoria Professor/a Associat/ada Assistencial                  Dep. Salut Manises
Dedicació T.P.
Requisits Grado/ Llicenciatura en Psicologia
Documentació Publicacions associades a la plaça
Present. instàncias: Del 3-10-2018 al 18-10-2018
Altres indicacions: Contractació fins al el 31 de agost de 2019.

 

Departament 268-Psicobiologia
Plaça/es 9874
Categoria Professor/a Associat/ada Assistencial                  H. Univ. La Ribera
Dedicació T.P.
Requisits Grau/ Llicenciatura en logopèdia.
Documentació Publicacions associades a la plaça             DOGV correcció errors
Present. instàncies: Del 4-10-2018 al 19-10-2018
Altres indicacions Contractació fins al el 31 de agost de 2019.

 

CONCURS Nº 16                  Resolució del Rectorat de la UV                   DOGV           
Departament 268-Psicobiologia
Plaça/es 7109a
Categoria Professor/a Associat/ada
Dedicació 3+3
Requisits Grado/ Llicenciatura en Psicologia. Coneixement del valencià (C1)
Documentació Publicacions associades a la plaça
Present. instàncias: Del 27-9-2018 al 11-10-2018
Altres indicacions: Contractació fins al el 31 de agost de 2019. Horari de matí i vesprada

 

Departament 268-Psicobiologia
Plaça/es 7109b
Categoria Professor/a Asociat/ada
Dedicació 3+3
Requisits Grau/ Llicenciatura en psicología.
Documentació Publicacions associades a la plaça
Present. instàncies: Del 27-9-2018 al 11-10-2018
Altres indicacions Contractació fins al el 31 de agost de 2019. Horari de matí i vesprada

 

Departament 300-Psicologia Bàsica
Plaça/es 4512a - 4512b
Categoria Professor/a Associado/a
Dedicació 4+4
Requisits Grau/ Llicenciatura en psicología. Coneixement del valencià (C1)
Documentació Publicacions associades a la plaça
Present. instàncies: Del 27-9-2018 al 11-10-2018
Altres indicacions Contractació fins al el 31 de agost de 2019. Horari de matí i vesprada

 

CONCURS Nº 14                  Resolució del Rectorat de la UV                   DOGV           
Departament 300-Psicologia Social
Plaça/es 2113a
Categoria Professor/a Associat/ada
Dedicació 3+3
Requisits Grau/ Llicenciatura en psicologia. Coneixement del valencià (C1). Coneixement d'anglés B2
Documentació Publicacions associades a la plaça
Present. instàncies: Del 13-9-2018 al 26-9-2018
Altres indicacions Contractació fins al el 31 de agost de 2019. Horari de matí i vesprada

 

Departament 306-Psicologia Social
Plaça/es 2697b
Categoria Professor/a Associat/ada
Dedicació 3+3
Requisits Grau/ Llicenciatura en psicologia. Coneixement del valencià (C1). Coneixement d'anglés B2
Documentació Publicacions associades a la plaça
Present. instàncies: Del 13-9-2018 al 26-9-2018
Altres indicacions Contractació fins al el 31 de agost de 2019. Horari de matí i vesprada

 

Departament 306-Psicologia Social
Plaça/es 4237
Categoria Professor/a Ajudant Doctor/a
Dedicació T.C.
Requisits Grau/ Llicenciatura en psicologia. Coneixement del valencià (C1). Coneixement d'anglés B2
Documentació Publicacions associades a la plaça
Present. instàncias: Del 13-9-2018 al 26-9-2018
Altres indicacions  

 

CONCURS Nº 11                  Resolució del Rectorat de la UV                   DOGV           
Departament 305-Psicologia Evolutiva i de l'Educació
Plaça/es 9359a - 9359b - 9497a - 9497b
Categoria Professor/a Associat/ada
Dedicació T.P
Requisits Grau/ Llicenciatura en psicologia. Coneixement del valencià (C1).
Documentació Publicacions associades a la plaça
Present. instàncies: Del 23-7-2018 al 5-9-2018
Altres indicacions Contractació fins al el 31 de agost de 2019. Horari de matí i vesprada

 

CONCURS Nº 10                  Resolució del Rectorat de la UV                   DOGV           
Departament 295-Personalitat, Avaluació i Tractaments Psicològics
Plaça/es 6133
Categoria Profesor/a Associat/a Assistencial / Hospital General Universitari
Dedicació T.P
Requisits Grau/ Llicenciatura en psicología.
Documentació Publicacions associades a la plaça
Present. instàncies: Del 19-9-2018 al 3-9-2018
Altres indicacions Contractació fins al el 31 de agost de 2019.

 

CONCURS Nº 9                  Resolució del Rectorat de la UV                   DOGV           
Departament 305-Psicologia Evolutiva i de l'Educació
Plaça/es 1676
Categoria Professor/a Contractat/ada Doctor/a Interí/na
Dedicació T.C
Requisits  
Documentació Publicacions associades a la plaça
Present. instàncies: Del 16-7-2018 al 27-7-2018
Altres indicacions  

 

CONCURS Nº 6                 Resolució del Rectorat de la UV                   DOGV           
Departament 268- Psicobiologia
Plaça/es 6090
Categoria Professor/a Associat/ada Assistencial      H.U. "Doctor Peset"
Dedicació T.P
Requisits Grau/Diplomatura en Logopèdia
Documentació  
Present. instàncies: Del 20-6-2018 al 3-7-2018
Altres indicacions Contractació fins al el 31 de agost de 2019.

 

Departament 268- Psicobiologia
Plaça/es 9874
Categoria Professor/a Associat/ada Asistencial      H.U. de la Ribera
Dedicació T.P
Requisits Grau/Diplomatura en Logopèdia
Documentació  
Present. instàncies: Del 20-6-2018 al 3-7-2018
Otras indicaciones Contractació fins al el 31 de agost de 2019.

 

Departament 295-Personalitat, Avaluació i Tractaments Psicològics
Plaça/es 9083
Categoria Professor/a Associat/ada Assistencial      C.C. Port Sagunt
Dedicació T.P
Requisits Grau/Diplomatura en Psicología. Perfil Psicología Clínica
Documentació  
Present. instàncies: Del 20-6-2018 al 3-7-2018
Altres indicacions Contractació fins al el 31 de agost de 2019.

 

Departament 295-Personalitat, Avaluació i Tractaments Psicològics
Plaça/es 5419
Categoria Professor/a Associat/ada Assistencial     Arnau de Vilanova
Dedicació T.P
Requisits Grau/Diplomatura en Psicología
Documentació  
Present. instàncies: Del 20-6-2018 al 3-7-2018
Altres indicacions Contractació fins al el 31 de agost de 2019.

 

Departament 295-Personalitat, Avaluació i Tractaments Psicològics
Plaça/es 6012
Categoria Professor/a Associat/ada Assistencial     H. Dr. Peset
Dedicació T.P
Requisits Grau/Diplomatura en Psicología
Documentació  
Present. instàncies: Del 20-6-2018 al 3-7-2018
Altres indicacions Contractació fins al el 31 de agost de 2019.

 

Departament 295-Personalitat, Avaluació i Tractaments Psicològics
Plaça/es 9093
Categoria Professor/a Associat/ada Assistencial      Arnau de Vilanova
Dedicació T.P
Requisits Grau/Diplomatura en Psicología
Documentació  
Present. instàncies: Del 20-6-2018 al 3-7-2018
Altres indicacions Contractació fins al el 31 de agost de 2019.

 

Departament 295-Personalitat, Avaluació i Tractaments Psicològics
Plaça/es 9081
Categoria Professor/a Associat/ada Assistencial     H. Clínico Universitario
Dedicació T.P
Requisits Grau/Diplomatura en Psicología
Documentació  
Present. instàncies: Del 20-6-2018 al 3-7-2018
Altres indicacions Contractació fins al el 31 de agost de 2019.

 

Departament 295-Personalitat, Avaluació i Tractaments Psicològics
Plaça/es 9082
Categoria Professor/a Associat/ada Assistencial    H. Fco de Borja (Gandia)
Dedicació T.P
Requisits Grau/Diplomatura en Psicología
Documentació  
Present. instàncies: Del 20-6-2018 al 3-7-2018
Altres indicacions Contractació fins al el 31 de agost de 2019.

 

Departament 295-Personalitat, Avaluació i Tractaments Psicològics
Plaça/es 9084
Categoria Professor/a Associat/ada Assistencial          H. lluis Alcanyís (Xàtiva)
Dedicació T.P
Requisits Grau/Diplomatura en Psicología
Documentació  
Present. instàncies: Del 20-6-2018 al 3-7-2018
Altres indicacions Contractació fins al el 31 de agost de 2019.

 

Departament 300 - Psicología Básica
Plaça/es 7452
Categoria Professor/a Associat/ada Assistencial     C. S. Natzaret
Dedicació T.P
Requisits Grau/Diplomatura en Logopèdia
Documentació  
Present. instàncies: Del 20-6-2018 al 3-7-2018
Altres indicacions Contractació fins al el 31 de agost de 2019.

 

Departament 300 - Psicologia Bàsica
Plaça/es 6000
Categoria Professor/a Associat/ada Assistencial     H.U. de la Ribera
Dedicació T.P
Requisits Grau/Diplomatura en Psicología
Documentació  
Present. instàncies: Del 20-6-2018 al 3-7-2018
Altres indicacions Contractació fins al el 31 de agost de 2019.

 

Departament 300 - Psicologia Bàsica
Plaça/es 7155-7189
Categoria Professor/a Associat/ada Assistencial         H. Univ. La Fe
Dedicació T.P
Requisits Grau/Diplomatura en Logopèdia
Documentació  
Present. instàncies: Del 20-6-2018 al 3-7-2018
Altres indicacions Contractació fins al el 31 de agost de 2019.

 

CONCURS Nº 5                 Resolució del Rectorat de la UV                   DOGV           
Departament 295-Personalitat, Avaluació i Tractaments Psicològics
Plaça/es 4265
Categoria Professor/a Ajudant Doctor/a      
Dedicació T.C.
Requisits Grau/Diplomatura en Psicologia. Coneixements de valencià C1
Documentacin Publicacions associades a la plaça
Present. instàncies: Del 18-6-2018 al 29-6-2018
Altres indicacions  

 

Departament 300-Psicologia Bàsica
Plaça/es 8929
Categoria Professor/a Associat/ada
Dedicació 3+3
Requisits Grau/Diplomatura en Psicologia. Coneixements de valencià C1
Documentació Publicacions associades a la plaça
Present. instàncies: Del 18-6-2018 al 29-6-2018
Altres indicacions Contractació fins al el 31 de agost de 2019.

 

Departament 305-Psicologia Evolutiva i de l'Educació
Plaça/es 4275
Categoria Professor/a Ajudant Doctor/a
Dedicació T.C.
Requisits Grau/Diplomatura en Psicologia. Coneixements de valencià C1
Documentació Publicacions associades a la plaça
Present. instàncies: Del 18-6-2018 al 29-6-2018
Altres indicacions Contractació fins al el 31 de agost de 2019.

 

Departament 305-Psicologia Evolutiva i de l'Educació
Plaça/es 9296b
Categoria Professor/a Associat/ada
Dedicació 3+3
Requisits Grau/Diplomatura en Psicologia. Coneixements de valencià C1
Documentació Publicacions associades a la plaça
Present. instàncies: Del 18-6-2018 al 29-6-2018
Altres indicacions Contractació fins al el 31 de agost de 2019. Docencia en Ontinyent

 

CONCURS Nº 3                 Resolució del Rectorat de la UV                   DOGV           
Departament 295-Personalitat, Avaluació i Tractaments Psicològics
Plaça 4262
Categoria Professor/a Ajudant Doctor/a
Dedicació T.C.
Requisits Grau/Diplomatura en Psicología.
Documentació Publicacions associades a la plaça
Present. instàncies: Del 31-5-2018 al 13-6-2018
Altres indicacions Contractació fins al el 31 de agost de 2019.

 

 

 

CONCURS Nº 1                 Resolució del Rectorat de la UV                   DOGV           
Departament 300-Psicología Bàsica
Plaça/es 4286
Categoria Professor/a Ajudant Doctor/a
Dedicació T.C.
Requisits Grau/Diplomatura en Psicologia. Coneixements de valencià C1
Documentació Publicacions associades a la plaça
Present. instàncies: Del 17-5-2018 al 30-5-2018
Altres indicacions  

 

Departament 306-Psicologia Social
Plaça/es 5358-6017
Categoria Professor/a Ajudant Doctor/a
Dedicació T.C.
Requisits Grau/Diplomatura en Psicologiaa. Coneixements de valencià C1
Documentació Publicacions associades a la plaça
Present. instàncies: Del 17-5-2018 al 30-5-2018
Altres indicacions  

 

 


Convocatorias 2017-2018 

Convocatorias de contratación temporal

 

CONCURSO Nº 1: Resolución de fecha 30 de mayo de 2017, del Rectorado de la Universitat de València, por la cual se convoca concurso para la provisión de plazas de personal docente contratado temporal para el curso 2017-2018.

Presentación de instancias: Del 6 al 20 de junio de 2017 DOGV 6-06-2017

 

Departamento: 267 Metodología de las Ciencias del Comportamiento

Plaza/s: 1449 - 4032

Categoría: Profesor/a ayudante doctor/a                 Dedicación: T.C.                 Nº de plazas: 2

Requisitos específicos: Grado/Licenciatura en Psicología. Conocimiento de valenciano a nivel C1 (Suficiencia).

Documentación Publicada Asociada a la Plaza


CONCURSO Nº 3: Resolución de fecha 6 de junio de 2017, del Rectorado de la Universitat de València, por la cual se convoca concurso para la provisión de plazas de personal docente contratado temporal para el curso 2017-2018.

Presentación de instancias: Del 9 al 22 de junio de 2017 DOGV 8-06-2017

Departamento: 305 Psicología Evolutiva y de la Educación

Plaza/s: 5566 - 6154

Categoría: Profesor/a ayudante doctor/a                  Dedicación: T.C.                 Nº de plazas: 2

Requisitos específicos: Grado/Licenciatura en Psicología. Conocimiento de valenciano a nivel C1 (Suficiencia).

Documentación Publicada Asociada a la Plaza


 

CONCURSO Nº 27: Resolución de fecha 15 de enero de 2018, del Rectorado de la Universitat de València, por la cual se convoca concurso para la provisión de plazas de personal docente contratado temporal para el curso 2017-2018.

 

Presentación de instancias: Del 29 de enero al 9 de febrero de 2018  DOGV 26-01-2018

Departamento: 295 Personalidad, Evaluación y Tratamientos Psicológicos

Plaza/s: 5953

Categoría: Profesor/a ayudante doctor/a

Dedicación: T.C.                                         Nº de plazas: 1

Requisitos específicos: Grado/Licenciatura en Psicología. Conocimiento de valenciano a nivel C1 (Suficiencia).

Documentación Publicada Asociada a la Plaza

Departamento: 300 Psicología Básica 

Plaza/s: 1644 Categoría: Profesor/a ayudante doctor/a

Dedicación: T.C.                                            Nº de plazas: 1

Requisitos específicos: Grado/Licenciatura en Psicología. Conocimiento de valenciano a nivel C1 (Suficiencia).

Documentación Publicada Asociada a la Plaza 
Aquesta pàgina web utilitza cookies pròpies i de tercers amb fins tècnics , d'anàlisi del trànsit per facilitar la inserció de continguts en xarxes socials a petició de l'usuari . Si continua navegant , considerem que accepta el seu ús . Per a més informació consulte la nostrapolítica cookies