Enllaç a Facultat de PsicologiaUniversitat de València Logo del portal

La Junta de Centre és l'òrgan màxim de representació, decisió i control del centre.

En aquesta pàgina tots els membres de la Junta actual podran consultar:

  • La convocatòria de la Junta
  • La documentació de cada Junta
  • Les actes de cada Junta
  • L'acumulat dels acords de l'any en curs

La documentació i les actes són d'accés restringit i només per als membres de la Junta. La convocatòria i els acords es poden consultar públicament. S'han ordenat per ordre cronològic per a facilitar el seu accés. La documentació d'anys anteriors s'emmagatzema en pàgina a part.

  • Acumulat ACORDS 2011
Junta de centre Caràcter Convocatòria Documentació
18 de desembre de 2014 Ordinaria Veure Convocatòria Veure Documentació
13 de febrer de 2015 Ordinària Veure Convocatòria Veure Documentació