Enllaç a Facultat de PsicologiaUniversitat de València Logo del portal

CONSULTES I GESTIONS

Davant de la situació generada per la COVID-19, l'atenció al públic per finestreta es troba restringida a les consultes i gestions que inexcusablement s'han de realitzar presencialment.

Per a la resta de consultes, heu de dirigir-les als correus específics que figuren a continuació en funció del tipus de consulta:

GRAU

  Certificats i Trasllats d'Expedient

    Certificados.Psico@uv.es

  Pràctiques     Practicas.Psico@uv.es
  Títols i SETs

    Titulos.Psico@uv.es

  Rebuts, Taxes i Beques      Tasasybecas.Psico@uv.es
  Reconeixements i Transferència de Crèdits     Reconocimientos.Psico@uv.es

POSTGRAU

  Consultes i Gestió de Másters

    Master.Psico@uv.es   
  Tesis Doctorals     Tesis.Psico@uv.es

 

Si el tipus de consulta no figura en la relació anterior, podeu enviar-la a l'e-mail de la Secretaria de la Facultat de Psicologia i Logopèdia: 

Fac.Psicologia@uv.es